ОЦІНКА САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ М. ЛЬВОВА НА ОСНОВІ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

  • І.О. Бухта
Ключові слова: соціологічне дослідження, респондент, санітарно-епідеміологічний стан, здоров’я

Анотація

За допомогою анкетування серед випадково обраних у Львові домогосподарств з’ясовано стан
здоров’я населення та окремі чинники його формування, вивчено санітарно-епідеміологічний
стан міста.

Посилання

1. Дворецька Г.В. Соціологія : [навч. посіб.] /Г.В. Дворецька. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. :КНЕУ, 2002. – 472 с.
2. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / за ред І. Ковальчука. – Львів : ГО «Опілля», 2009. – 608 с.
3. Ковальчук І. Концепція моніторингу санітарно-епідеміологічної ситуації і здоров’я населення регіону / І. Ковальчук, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія «Географія». – 2006. – № 2. – С. 165–172.
4. Ковальчук І. Моніторинг санітарно–епідеміологічної ситуації та здоров’я населення Львівської області / І. Ковальчук, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія «Географія». – 2004. –№ 3. – С. 143–151.
5. Фондові матеріали Управління охорони здоров’я Львівської міської ради.
6. Матеріали санітарно-демографічних обстежень як джерело вивчення історії повсякденності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// history.org.ua/LiberUA/978-966-2464-02-3/26.pdf.
7. Санітарно-епідеміологічний стан у сільській місцевості України та заходи щодо його покращення (1943–1945 рр.) / І.В. Перехрест // Український селянин. – 2005. – Вип. 9. – С. 221–224. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2005_9_67.
8. SPSS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/SPSS.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
16-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ