ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА ПРИДНЕСТРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

  • М.П. Бурла
  • О.Н. Бурла
Ключові слова: демографічна ситуація, депопуляція території, ринок праці, економічно активне населення, безробіття, еміграція робочої сили, демографічна політика, людський капітал

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей демографічної ситуації і динаміки основних параметрів ринку праці в Придністров’ї, виявлені основні тренди природного руху, міграцій і чисельності населення, величини трудових ресурсів, показників зайнятості населення та демографічного навантаження, запропоновані деякі заходи, спрямовані на підвищення ефективності державної політики у сфері праці та зайнятості.

Посилання

1. Бурла М.П. Население Приднестровской Молдавской Республики: науч.-справоч. пособ. Тирасполь: КЭГРЭ, 2009. 52 с.
2. Бурла М.П., Чистобаев А.И. Научные подходы к оценке рынка труда и занятости населения в Приднестровском регионе // Материалы VI республиканской научно-практической конференции «Пути совершенствования естественно-географического образования в ПМР». Тирасполь: Приднестр. ун-та, 2016. С. 349–351.
3. Материалы Всесоюзной переписи населения. 1989. Т. 2. Кишинев: ГДС РМ, 1990. 209 с.
4. Итоги переписи населения ПМР 2004 г. Т. I–IV. Тирасполь: ГСС ПМР, 2006.
5. Предварительные данные переписи населения ПМР 2015 г. Отчет Правительства ПМР за 2015 г. С. 16–17.
6. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2001–2005 гг.). Тирасполь: ГСС Министерства экономики, 2006. С. 23–29.
7. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2006–2010 гг.). Тирасполь: ГСС Министерства экономики, 2011. С. 25–34.
8. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2011–2015 гг.). Тирасполь: ГСС ПМР, 2016. С. 25–36.
9. Статистические ежегодник Приднестровской Молдавской Республики за 2017 г. Тирасполь: ГСС ПМР, 2018. С. 26–38.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
23-32
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ