ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ» СТУДЕНТАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)»

  • Г.В. Гаврюшенко
Ключові слова: економічні компетентності, інноваційні технології навчання, проблемне навчання, гейміфікація, ментальні карти, інтерактивні технології навчання, «мозковий штурм», кейс-метод, творчі завдання, дивергентне мислення, цифрова компетентність, корекція і контроль знань

Анотація

У статті систематизовано методичні рекомендації щодо використання окремих інноваційних технологій під час викладання дисципліни «Основи економіки» студентам, які навчаються за спеціальністю «Середня освіта (Географія)». Особливу увагу приділено впровадженню таких технологій, як технологія «перевернутого навчання», гейміфікація, використання ментальних карт, технологія інтерактивного та творчого навчання, технологія розвитку дивергентного мислення. Запропоновано конкретні приклади навчальних завдань для реалізації кожної із зазначених технологій. Розглянуто переваги від вивчення економічних процесів і явищ на реальних (життєвих) прикладах. Наведено рекомендації щодо формування цифрової компетентності студентів.
Обґрунтовано необхідність впровадження диференційованого підходу до корекції та контролю знань студентів із дисципліни.

Посилання

1. Інноваційні технології навчання: конспект лекцій / уклад. Є.В. Шматков. Харків: УІПА, 2010. 143 с.
2. Палехова В.А., Ципліцька О.О. Основи економічної теорії: Методичний посібник для практичних занять. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. 2006. Вип. 63. 112 с.
3. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. К.: А.С.К., 2007. 144 с.
4. Павлюк Н.І. Усі уроки географії. 9 клас. Україна і світове господарство: навч.-метод. посіб. Х.: ВГ «Основа», 2017. 304 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
39-44
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ