СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І КОНФЛІКТІВ

  • Г.М. Заваріка
Ключові слова: туризм, безпека, міжнародний тероризм, терористичний акт, глобалізація, конфлікт

Анотація

У статті йдеться про безпеку туризму внаслідок активізації діяльності міжнародних терористів. Досліджуване питання є особливо актуальним у зв’язку з тим, що терористи все частіше вибирають для своїх актів місця масового скупчення людей, які часто збігаються з туристичними вподобаннями. Встановлено, що активність терористичної діяльності посилилася особливо на початку ХХІ століття, що пов’язано з глобалізацією суспільства і швидкими темпами розвитку засобів комунікації. Аналіз географії терактів показав, що в даний час вони можуть статися будь-де і ніхто повністю не може гарантувати їх відсутність. Підтверджено, що  терористичні акти знижують рівень туристичних потоків в туристичних центрах, чинять негативний вплив на економіку постраждалої від теракту країни. Встановлено, що процес відновлення колишніх темпів розвитку туризму залежить від ступеня економічного розвитку держави, рівня організації безпеки. Рекомендовано  більше уваги звертати на питання безпеки туристів, проводити навчальну роботу серед них щодо питань охорони життя. Особливу увагу також слід приділити питанням попередження терору в туристичних центрах.

Посилання

1. Закон України «Про боротьбу з тероризмом». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/638-15. − Дата доступа: 17.05.2018.
2.Вовк С. Влияние терроризма на международный туризм. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/. Дата доступа: 17.05.2018.
3. Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України ЗБІРНИК матеріалів Інтернет-конференції (Київ, 25 червня 2015 року) Київ. URL: http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/konferens-25-06-2015.pdf − Дата доступа: 10.10.2018.
4. Как угроза терроризма сказывается на выборе туристов. URL: http://www.atorus.ru/news/presscentre/new/36505.html. Дата доступа: 15.05.2018.
5. Как терроризм влияет на туристические предпочтения швейцарцев? URL: https://business-swiss.ch/2016/05/kak-terrorizm-vliyaet/. Дата доступа: 15.05.2018.
6. Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації туризму [Електронний ресурс]. URL: http://www.world-tourism.org. Дата доступа: 17.05.2018.
7. Последствия терроризма для туризма и экономики. URL: http://apec-center.ru. Дата доступа: 15.05.2018.
8. Рожина Е., Селиванова И. Влияние угрозы терроризма на состояние индустрии гостеприимства. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ugrozy-terrorizma-na-sostoyanie-industriigostepriimstva. − Дата доступа: 17.05.2018.
9. Савченко І.А. Вплив тероризму та військових дій на міжнародний туризм. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/. Дата доступа: 17.05.2018
10. Терроризм и туризм: экономические проблемы Туниса. URL: http://arabmir.net/node/4034. Дата доступа: 15.05.2018
11. Туризм в эпоху терроризма. URL: http://russian-bazaar.com/ru/content/2431.htm. Дата доступа: 15.05.2018
12. Что ожидает туризм Египта после теракта. URL: http://mastertura.com.ua/index/viewnew/8606. Дата доступа: 15.05.2018
13. Эксперты опровергли влияние терроризма на туризм. URL: https://lenta.ru/news/2016/04/01/loman/. Дата доступа: 15.05.2018
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
45-50
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ