ДИНАМІКА ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СИМПАТІЙ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКОГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

  • Н.М. Маслова
  • В.М. Мирза-Сіденко
Ключові слова: електоральні симпатії, електоральний простір, електоральне розмежування, електоральна рубіжність

Анотація

Аналізуються динаміка та територіальні відмінності в електоральних симпатіях населення Кіровоградської області під час виборів у контексті політико-географічних процесів в Україні. Визначено роль області в електоральному просторі України як електорально рубіжної та політично амбівалентної території.

Посилання

1. Хан Є. Електоральна географія Криму: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Одеса, 1999. 20 с.
2. Вишняк О. Політична типологія регіонів України: динаміка та фактори змін. Українське суспільство 1992– 2008. Соціологічний моніторинг. К., 2008. С. 331–342.
3. Манаков А.Г. На стыке цивилизаций: Этнокультурная география Запада России и стран Балтии. Псков: Изд-во ПГПИ, 2004. 296 с.
4. Гришин Н.В. Динамика электоральных предпочтений Юга России. М., 2008. 182 с.
5. Бортников В. «Розмежування» в Україні в контексті ціннісної індентифікації населення. Політичний менеджмент, 2007. № 1. С. 36–47.
6. Широкова Є.О. Особливості української електоральної культури. Соціальні технології. 2010. № 45. С. 9–16.
7. Ідрісов Б. Електоральна культура населення України в умовах трансформації суспільства: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Київ, 2006. 17 с.
8. Зубченко О.С. Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослідження: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Запоріжжя, 2007. 23 с.
9. Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Київ, 2007. 22 с.
10. Гугнін Е.А. Топологічні характеристики електорального поля України: автореф. дис. … канд. соціолог. наук. Запоріжжя, 2007. 15 с.
11. Каплан Ю. Формування політичних орієнтацій населення різних регіонів та подолання «електорального розколу». Україна: стратегічні пріоритети – 2005. К., 2005. С. 128–133.
12. Павленко Р. Електоральна роздільність України: шляхи подолання. Вибори та демократія. 2006. № 1. С. 38–44.
13. Бортников В. «Розмежування» в Україні в контексті ціннісної індентифікації населення. Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 36–47.
14. Карасев В. Выборы 2006: линии и сценарии рас колов. Національна безпека і оборона. 2005. № 10. С. 57–60.
15. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. Львів, 2000. 680 с.
16. Миронюк В.М. Електоральна географія регіону (на матеріалах галицьких областей): автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Львів, 2002. 20 с.
17. Шишацький В. Електорально-географічний аналіз підсумків парламентських виборів 2007 р. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Географія., 2008. № 55. С. 46–48.
18. Результаты парламентских и президентских выборов в Украине, 1994–2012 гг. URL: http://www.electoralgeography.com/new/.
19. Танцюра В.І. Політична історія України. К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 488 с.
20. Результати Виборів до Верховної Ради України. URL: http://www.cvk.gov.ua/.
21. Результати Виборів Президента України. URL: http://www.cvk.gov.ua/.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
62-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ