ПОСТРАДЯНСЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ – КЕЙС ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • К.В. Мезенцев
  • К.Г. Неліпа
Ключові слова: трансформація, пострадянські трансформації, індустріальний регіон, регіональна система розселення, міське розселення, сільське розселення, локальні системи розселення, Запорізька область

Анотація

У статті розглянуто результати пострадянських трансформацій регіональної системи розселення Запорізької області. Проаналізовано зміни в розподілі міських і сільських поселень за чисельністю населення. Складено матриці частот переходу поселень за категоріями людності, проаналізовано ранги міських поселень області, охарактеризовано тенденції змін сільських поселень в розрізі локальних систем розселення регіону.

Посилання

1. Аксенов К, Брадэ И., Бондарчук Е. Трансформационное и посттрансформационное городское пространство. Санкт-Петербург: Издательство «Геликон Плюс», 2006. 284 с.
2. Афоніна О.О. Територіальна структура розселення в Чернігівській області: історія формування, сучасний стан. Географія і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2001. Вип. 4. С. 166–174.
3. Барановський М.О. Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області). Економічна та соціальна географія. 2015. Вип. 73. С.27–32.
4. Доценко А.І. Процеси трансформації розселення: суспільно-географічний аспект. Економічна та соціальна географія. 2006. Вип. 56. С. 50–56.
5. Заваріка Г.М. Соціально-географічні проблеми трансформації розселення в Луганській області. Науковий часопис НПУ. Географія і сучасність. 2009. Вип. 20. С. 113–117.
6. Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: Монографія. Т.: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 331 с.
7. Изменение городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г. Руденко. К.: Реферат, 2013. 160 с.
8. Кравцова Т.Г. Трансформація розселення населення регіону: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Полтавської області): Дис. … канд.. екон. наук. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. К., 2007. 31 с.
9. Мезенцев К.В. Тренди розвитку міських поселень в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2013. Вип. 1(61). С. 31–36.
10. Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація: Монографія. К.: Прінт сервіс, 2014. 132 с.
11. Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні. / За ред. В.П. Нагірної. К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. 280 с.
12. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: Монографія / За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. К.: Фенікс, 2017. 438 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
69-78
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ