ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ

  • В.І. Редін
  • О.С. Суптело
  • А.М. Байназаров
  • Л.М. Нємець
Ключові слова: інфраструктура, місто, глобальне місто, інфраструктурний фактор, концепція глобальних міст

Анотація

У статті проаналізовано функціонування інфраструктури міст України в контексті концепції глобальних міст.  Досліджено основні критерії виділення міст, як глобальних, з урахуванням інфраструктурного фактору та представлено перелік потенційно можливих глобальних міст на території України, зокрема таких, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Проаналізовано динаміку кількості міст та чисельності міського населення країни за період 1990–2018 рр. Охарактеризовано основні складники інфраструктури міста, що є найбільш вагомими під час переходу до категорії глобального.

Посилання

1. Главный сайт города. Днепр. URL: https://dp.vgorode.ua/
2. Главный сайт города. Киев. URL: https://kiev.vgorode.ua/
3. Главный сайт города. Одесса. URL: https://od.vgorode.ua/
4. Главный сайт города. Харьков. URL: https://kh.vgorode.ua/
5. Гусева Н., Суптело О. Особенности функционально-пространственной организации глобальных городов Восточно-Европейского. Магілёўскі мерыдыян: навуковы часопіс. Могилев. 2018. С. 58–65
6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/
8. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12489.
9. Носова С.С. Економічна теорія. URL: http://epi.cc.ua/ekonomicheskaya-teoriya217.html.
10. Оксфордський словник. URL: https:// en.oxforddictionaries.com/definition/infrastructure.
11. Сайт города Киев. URL: https://www.44.ua/.
12. Сайт города Харьков. URL: https://www.057.ua/.
13. Сайт города Днепр. URL: https://www.056.ua/.
14. Сайт города Одесса. URL: https://www.048.ua/.
15. Слука Н. Геодемографические феномены глобальных городов. Ойкумена. Смоленск, 2009. 317 с.
16. Слука Н.А. Глобальный город: теория и реальность / под ред. Н. А. Слуки. Москва. ООО «Аванглион», 2007. 243 с.
17. Суптело О., Гусєва Н. Розподіл міст України за їх питомою вагою в населенні регіонів в аспекті переходу до поліцентричного регіонального розвитку. Регіон – 2016: суспільно-географічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14–15 квітня 2016 р.). Харьков. ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2016. С. 121–124
18. Суптело О.С. Основні критерії виділення світових міст Міжнародна науково-практична конференція Регіон-2018: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3-4 квітня 2018).Харків. 2018. С. 39–41.
19. Суптело, О.С. Суспільно-географічні передумови виникнення глобальних міст. Другі Сумські наукові географічні читання : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (м. Суми, 10–12 листопада 2017 р.). Суми, 2017. С. 42–45.
20. Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України. URL: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/InfrASTRUKTURA.pdf
21. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібн. Одеса. Астропринт. 2005. 632 с
22. Экономика предприятия: Учебник / под общ. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. Киев: КНЭУ. 2002. URL: http://studentbooks.com.ua/content/view/188/39/1/0/
23. 2018 Global Cities Report. URL: https://www. atkearney.com/2018-global-cities-report
24. Global cities 2017 leaders in a world of Disruptive Innovation. URL: https://www.atkearney.com/documents/10192/12610750/Global+Cities+2017+-+Leaders+in+a+World+of+Disruptive+Innovation.pdf/c00b71dd-18ab-4d6b-8ae6-526e380d6cc4
25. Jochimsen R Theorie der Infrastruktur, Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. J C B Mohr (Paul Siebeck). Tübingen. 1966. Р. 150
26. O’Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. Economics: Principles in Action. Upper Saddle River. New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. 2003. p. 474.
27. Taylor P. The New Geography of Global Civil Society: NGOs in the World City Network. GaWC Research Bulletin. 2004. № 144.
28. The World According to GaWC 2016. URL: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html.
29. The World’s Cities in 2016: Data Booklet. URL: http://www.un.org.
30. Sassen, S. The Global City: Introducing a Concept. The Brown Journal of World Affairs. Winter/Spring. 2005. Vol. XI. Issue 2. P. 27–43.
31. Weber Max The City. Free Press, 1966.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
79-85
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ