РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • А.О. Сліпчук
Ключові слова: трудовой потенциал, историко-географические предпосылки, потенциал, ретроспективный анализ, формирование

Анотація

У процесі написання статті розкрита сутність історико-географічних передумов формування сучасного стану трудового потенціалу Волинської області та особливості демографічної складової частини разом із загальним описом економічної історії області.

Посилання

1. Атласі історії та культури Волинської області / відп. ред. Ф.В. Зузук. Луцьк: РВВ «Вежа», 2008. 112 с.
2. Єврорегіон Буг: Волинська область / за ред. Б.П. Клімчука, П.В. Луцишина, В.Й. Лажніка. Луцьк: РВВ ВДУ, 1997. 448 с.
3. Пугач С.О. Міграції населення Волинської області : суспільно-географічний аналіз: монографія. Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. 190 с.
4. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: [кол. моногр.] / [В.О. Фесюк, С.О. Пугач, А.М. Слащук та ін.]; за ред. В.О. Фесюка. К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. 316 с.
5. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 444 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
86-91
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ