ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ», МОЖЛИВІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • Л.О. Липка
Ключові слова: екологічний стан території, антропогенний вплив, екологічні ризики, природні екосистеми

Анотація

У результаті написання статті висвітлено питання екологічного стану території національного природного парку «Кременецькі гори». А також охарактеризовано та обґрунтовано основні чинники негативного впливу на природне середовище. Коротко узагальнено основні шляхи вирішення наявних проблем.

Посилання

1. Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори», том 1. Кременець: НПП «Кременецькі гори», 2013. 252 с.
2. Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори», том 2. Кременець: НПП «Кременецькі гори», 2013. 252 с.
3. Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори», том 3. Кременець: НПП «Кременецькі гори», 2014. 297 с.
4. Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори», том 4. Кременець: НПП «Кременецькі гори», 2015. 220 с.
5. Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори», том 5. Кременець: НПП «Кременецькі гори», 2016. 260 с.
6. Природа Тернопільської області [Природа Тернопільської області / За ред. Н. І. Геренчука. К.: Вища школа, 1979. 168 с.
7. Національний природний парк «Кременецькі гори»: сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природничих комплексів та історико-культурних традицій [текст]: моногр. / [М.О. Штогрин, О.М. Байрак, Л.П. Царик, В.А. Онищенко, О.І. Бондар, М.В. Богомаз, В.В. Лукіша, Л.Л. Онук, П.Л. Царик, А.О. Штогун, О.Л. Тимошенко, Л.О. Липка, І.Я. Довганюк]. Київ: ТВО «ВТО Типографія від А до Я», 2017. 296 с.
8. Сушко Н.О. Біорізноманіття екосистеми Кременецьких гір як прояв формування екотону // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Географія. 2004. № 2. Ч. 2. С. 255–260.
9. Сушко Н.О. Флористична структура екотону «Кременецькі гори». Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2006. № 1. С. 51–57.
10. Царик П.Л. Регіональна екомережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області). Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. 172 с.
11. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2009. 320 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
127-130
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ