ROLE OF ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE IMPROVEMENT OF THE ECOLOGY OF SHIRVAN CITY

  • Farida Mustafayeva
Ключові слова: екологічна ситуація, енергетика, альтернативні та відновлювані джерела енергії, сталий розвиток

Анотація

Останнім часом країни світу намагаються залучити до збалансування нетрадиційні джерела енергії, які відрізняються екологічною чистотою, зменшують використання органічного палива та покращують екологічний стан у паливно-енергетичній сфері. XXI століття визнане в історії людства як період переходу до альтернативної енергії. Під час розрахунку індексу людського розвитку як основні показники враховуються стан екологічного середовища, енергоносії, їх безпека для біосфери та здоров’я людини з екологічної позиції. У цьому разі перевага надається екологічно й енергетично чистим ресурсам. Використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії дає змогу скоротити кількість скинутих у навколишнє середовище небезпечних відходів разом з економією великої кількості палива, спаленого на теплоелектростанції.

Посилання

1. Aliyev F., Badalov A., Huseynov E., Aliyev F. Ecology. Baku: Elm, 2012. 850 p.
2. Strategy “On the use of Alternative and Renewable Energy sources 2015–2020”.
3. “Creation of State City Planning Cadastre of the city of Shirvan”. Integris LLC, Explanation of the draft of General plan. Baku, 2014. 350 p.
4. State Agency for Alternative and Renewable Energy Sources. URL: http://area.gov.az/.
5. The State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan. URL: http://stat.gov.az/.
6. State Program on socio-economic development of the regions of the Republic of Azerbaijan in 2014– 2018 (February 27, 2014).
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
147-153
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ