СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ

  • Ю.Ю. Онойко
Ключові слова: природоохоронна діяльність, рекреаційна діяльність, природно-заповідний фонд, національний парк, національний природний парк, функціональне зонування, мережа національних природних парків України

Анотація

У статті проаналізовані специфічні властивості національних природних парків України, зокрема функції, зонування території, процедуру створення, історію формування та закономірності просторової організації. Підкреслено необхідність створення національних природних парків в межах Кіровоградської області як форми ефективного використання природних ресурсів та забезпечення умов для здійснення рекреаційної діяльності в регіоні.

Посилання

1. Дрогомирецький Я.М. Особливості організації туризму на природоохоронних територіях / Я.М. Дрогомирецький, Г.Є. Долгопола. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Івано-Франківськ, 2008. Вип. 1. С. 155–158.
2. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» № 2456-ХІІ від 16.06.1992 р. Відомості Верховної Ради України. К., 1992. С. 502-504. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.
3. Марич Х.М. Історія становлення та розвитку національних природних парків. Актуальні проблеми держави і права. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2006. Вип. 2. С. 390–394.
4. Мусієнко М.М. Екологія: тлумачний словник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. Київ: Либідь, 2004. 376 с.
5. Положення про Проект організації території національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів (затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.07.2005 за № 245, зі змінами від 21.08.2014 за № 273). Відомості Верховної Ради України. К., 2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0831-05.
6. Природно-заповідний фонд України / Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. URL: http://pzf.menr.gov.ua.
7. Стегнер У. Письмо о дикой природе. Гуманитарный экологический журнал. К.: Киевский эколого-культурный центр, 2002. Т. 4, спецвыпуск. С. 118–120.
8. Транин А.А. Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы (организационно-правовые аспекты). М.: Наука, 1991. 294 с.
9. Царик Л.П. Географічні засади формування мережі національних природних парків в Україні. Часопис картографії. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. Вип. 1. С. 187–196.
10. Чорнолісся верхів’їв Інгульця: цінність, проблеми, перспективи. Матеріали круглого столу (1 березня 2018 року, м. Кропивницький). Кропивницький. Харків: ФОП «Озеров Г.В.», 2018. 100 с.
11. Davey A.G. National System Planning for Protected areas. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1998. 71 p.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
154-157
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ