ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Г.О. Бернадська
Ключові слова: фестивальний туризм, подієвий туризм, класифікація фестивального туризму, перелік культурно-масових заходів, сезонний вплив, туристичний потенціал

Анотація

На основі багатьох наукових підходів проаналізовано сутність поняття «фестивальний туризм», виділено його класифікацію. Систематизовано дані про фестивалі Рівненської області, створено перелік культурно-масових заходів регіону, виділено найбільш перспективні та привабливі події. У процесі дослідження розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку фестивального туризму на території цієї області. 

Посилання

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. 304 с.
2. Бернадська Г.О. Фестивальний туризм як складова рекреаційно-туристської діяльності Рівненської області. Теорія і практика сучасної науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 24–25 листопада 2017 р.): у 2 ч. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 1. С. 101–103.
3. Грицку-Андрієш Ю.П., Бучко Ж.І. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 519–520. Географія. Чернівці, 2010. С. 56–60.
4. Крачило Н.П. География туризма. К.: Вища школа, 1987. 208 с.
5. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб. К.: Альтерпрес, 2003. 104 с.
6. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. Одеса: Астропринт, 2005. 632 с.
7. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. Чернівці: Книги – XXI, 2005. 596 с.
8. Дослідження сприйняття України. URL: brandukraine.org.
9. Рівненська обласна державна адміністрація.Офіційний сайт. URL: http://www.rv.gov.ua.
10. Туристичний сайт Рівненщини. Рівненщина туристична. Туристичні події Рівненської області. URL: http://rivne.travel.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
219-226
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ