ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ АВТОБУСНИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ШКОЛЯРІВ ТА МОЛОДІ ВОЛИНІ

  • М.М. Мельнійчук
  • В.О. Зейко
Ключові слова: шкільний та молодіжний туризм, шкільні екскурсії, туристичні маршрути, туристичні об’єкти, напрями подорожей

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи автобусних маршрутів, якими найчастіше подорожують школярі та молодь Волинської області, визначено їх основні напрями та динаміку у період з 2010 по 2017 роки.

Посилання

1. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку [Текст]: Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Колотуха Олександр Васильович; НАН України, Інститут географії. К., 2004. 257 арк.
2. Нікітенко С.І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні: проблеми та перспективи. Наукові праці. Сер.: Істор. науки. 2006. № 49. С. 64–68.
3. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся [Текст]: Методические рекомендации. М., РМАТ, 2001. 87 с.
4. Сучасні різновиди туризму [Текст]: навч. посіб. К.: Знання, 2011. 334 с.
5. Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.С. Педагогіка туризму [Текст]. К.: Видавничий дім «Слово», 2004. 296 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
239-244
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ