ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

  • Адміністратор
Ключові слова: географічні компетентності, випереджувальне навчання, методика навчання

Анотація

У статті розкрито суть випереджувального навчання та визначено його вплив на формування предметних географічних компетентностей учнів. Доведено, що такий вид навчання сприяє вдосконаленню педагогічної техніки вчителя та створенню умов для навчально-пізнавальної діяльності учнів, забезпечуючи їх плідну взаємодію. 

Посилання

1. Вішнікіна Л. П. Нові навчальні технології в географії Краєзнавство. Географія. Туризм. 2007. № 1. С. 7–10.
2. Гончаренко С. У. Українськиий педагогічний словник. 2-ге вид., доп.і випр. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.
3. Єрьоміна В. Використання активних форм навчальної діяльності на уроках географії. Краєзнавство. Географія. Туризм. № 45(578). 2008. С. 3.
4. Журавля І Розвиток географічної компетентності учнів. Краєзнавство. Географія. Туризм. № 15. 2009. С. 3–7.
5. Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения: Кн. Для учителя: Из опыта работы. Москва: Просвещение, 1988. 192 с.
6. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с.
7. Співаковський В. Навчання на результат. Краєзнавство. Географія. Туризм. № 1(486). 2007. С. 11–13.
8. Тімець О.В. Теорія і практика формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії у процесі професійної підготовки: дис. … д-ра пед. наук. Умань, 2011. 487 с.
Опубліковано
2018-11-28
Сторінки
259-264
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА