СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ УРБАНІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

  • Д.С. Мальчикова
  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: урбанізація, урбаністичний розвиток, місто, якість життя населення, Херсонська область

Анотація

Справжнім мірилом сталого міського розвитку виступає досягнення міського рівня і стандартів життя, перетворення урбанізації на рушійну силу послідовного економічного зростання, соціального і культурного розвитку та охорони навколишнього середовища. Разом із тим слабка урбанізованість Херсонського регіону, найменша в Україні мережа міст, один із найнижчих регіональних індексів людського розвитку, збереження сільського укладу життя – усе це створює величезні проблеми для сталості міст регіону в тому, що стосується, зокрема, житла, інфраструктури, основних послуг, продовольчої безпеки, охорони здоров’я, освіти, гідної роботи, безпеки та природних ресурсів. У статті визначено стратегічні напрями і пріоритети міського розвитку в контексті поліпшення якості життя населення з урахуванням особливостей урбанізованості окремих типів територій Херсонського регіону. Головною метою зазначених заходів є збереження системи розселення області, у т.ч. міської, підтримка малих міст, смт і сіл, створення базових умов для самореалізації всіх вікових груп населення, налагодження кращих транспортних та інформаційних зв’язків між поселеннями. Запропоновані заходи забезпечать активізацію економічної діяльності, покращення рівня зайнятості і поінформованості населення, розвиток і модернізацію всіх видів інфраструктури, особливо в малих міських поселеннях, сприятимуть субурбанізації і суттєво вплинуть на покращення якості життя населення.

Посилання

1. Adegun, O.B. (2017). Green infrastructure in relation to informal urban settlements. Journal of Architecture and Urbanism, 41(1), 22–33. doi : 10.3846/20297955.2017.1296791 (дата звернення : 15.04.2019).
2. Bayulken, B., & Huisingh, D. (2015). Are lessons from eco-towns helping planners make more effective progress in transforming cities into sustainable urban systems: A literature review (part 2 of 2). Journal of Cleaner Production, 109, 152-165. doi :10.1016/j. jclepro.2014.12.099 (дата звернення : 15.04.2019).
3. Buhaug, H., & Urdal, H. (2013). An urbanization bomb? population growth and social disorder in cities. Global Environmental Change, 23(1), 1–10. Doi :10.1016/j.gloenvcha.2012.10.016 (дата звернення : 18.04.2019).
4. Coren, E., Hossain, R., Pardo Pardo, J., Veras, M. M. S., Chakraborty, K., Harris, H., & Martin, A. J. (2013). Interventions for promoting reintegration and reducing harmful behaviour and lifestyles in street-connected children and young people. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(2) doi: 10.1002/14651858.CD009823.pub2 (дата звернення : 15.04.2019).
5. De Snyder, V. N. S., Friel, S., Fotso, J. C., Khadr, Z., Meresman, S., Monge, P., & Patil-Deshmukh, A. (2011). Social conditions and urban health inequities: Realities, challenges and opportunities to transform the urban landscape through research and action. Journal of Urban Health, 88(6), 1183–1193. doi :10.1007/ s11524-011-9609-y.
6. Ebeke, C. H., & Ntsama Etoundi, S. M. (2017). The effects of natural resources on urbanization, concentration, and living standards in Africa. World Development, 96, 408–417. doi :10.1016/j. worlddev.2017.03.026 (дата звернення : 15.05.2019).
7. Istanbul Declaration on Human Settlements – Habitat ІІ (1996). Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), Istanbul, 3–14 June 1996. doi : https://www.un.org/
ruleoflaw/wp-content/uploads/2015/10/istanbul-declaration.pdf (дата звернення : 25.03.2019).
8. Jennings, V., Floyd, M. F., Shanahan, D., Coutts, C., & Sinykin, A. (2017). Emerging issues in urban ecology: Implications for research, social justice, human health, and well-being. Population and Environment, 39(1), 69–86. doi : 10.1007/s11111- 017-0276-0 (дата звернення : 25.03.2019).
9. Nasiali, M. (2012). Ordering the disorderly slum: Standardizing quality of life in marseille tenements and bidonvilles. Journal of Urban History, 38(6), 1021– 1035. doi :10.1177/0096144211435120 (дата звернення : 25.03.2019).
10. The New Urban Agenda – Habitat III (2017). doi : http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf (дата звернення : 25.03.2019).
11. Tran, H. A. (2015). Urban space production in transition: The cases of the new urban areas of hanoi. Urban Policy and Research, 33(1), 79–97. doi : 10.1080/08111146.2014.967393 (дата звернення : 25.03.2019).
12. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015). doi : http:// www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/70/1&Lang=E (дата звернення : 25.03.2019).
13. Vallecillo, S., Polce, C., Barbosa, A., Perpiña Castillo, C., Vandecasteele, I., Rusch, G. M., & Maes, J. (2018). Spatial alternatives for green infrastructure planning across the EU: An ecosystem service perspective. Landscape and Urban Planning, 174, 41–54. doi : 10.1016/j.landurbplan.2018.03.001(дата звернення : 25.03.2019).
14. Western, J., McCrea, R., & Stimson, R. (2007). Quality of life and social inclusion. International Review of Sociology, 17(3), 525–537. doi: 10.1080/03906700701574448 (дата звернення : 25.03.2019).
15. Безлюбченко, О.С., Завальний, О.В. (2013) Урбаністика. Харків : Харківська національна академія міського господарства. [Bezliubchenko, O. S., Zavalnyy, O. V. (2013) Urbanistics. Kharkiv : Kharkiv National Academy of Municipal Economy. In Ukrainian].
16. Гукалова, І. В. Омельченко, Н. В. (2015) Категорія «урбанізація» у понятійній площині соціальної географії та інших наук. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, Том 20, 2(24). 96–109. [Gukalova, I. V., Omelchenko, N. V. (2015). Category «urbanization» in the conceptual field of social geography and other sciences. Odessa National University Herald, Series: Geography and Geology, Vol. 20, 2 (24), 96–109. In Ukrainian].
17. Гукалова, І.В. (2009) Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : монографія. Київ. [Gukalova, I.V. (2009). Quality of life of the population of Ukraine: human-geographical conceptualization: monograph, Kyiv. In Ukrainian].
18. Омельченко, Н.В. (2018) Піроритети розвитку Херсонської області з урахуванням особливостей її урбанізованості. Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму. Київ : ПП Лисенко М.М. [Omelchenko, N.V. (2018) Priorities
features of its urbanization. Geographical science and education: from statement to constructivism. Kyiv: PP Lysenko M.M. In Ukrainian].
19. Омельченко, Н.В. (2017) Типізація адміністративних районів Херсонської області за рівнем та особливостями їх урбанізованості: оцінка результатів Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 7, 69–75. [Omelchenko, N V. Opinion of the level and characteristics of urbanization of administrative districts of Kherson region in the context of the quality of life of the population. Scientific Journal of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 7, 69–75. In Ukrainian].
20. Вознюк, В.А. (Ред.) (2016) Статистичний щорічник Херсонської області за 2015 рік. Херсон : Головне управління статистики у Херсонській області. [Voznyuk, V.A (Ed.) (2016) Statistical Yearbook of Kherson Oblast for 2015. Kherson : Department of Statistics in Kherson Oblast. In Ukrainian].
21. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року (2015). doi : http://khoda. gov.ua/strategiya-rozvitku-2020 (дата звернення : 25.03.2019). [Strategy for the development of the Kherson region for the period until 2020 (2015). doi : http://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
34-41
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ