ГЕОЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ОВЕРТУРИЗМУ

  • І.Г. Смирнов
Ключові слова: урботуризм, овертуризм, комплексна геологістична стратегія, децентралізація туризму, зворотна геологістика, вплив маркетингу на геологістику, підвищення вимог до безпеки туристів

Анотація

Розкрито сутність комплексної геологістичної стратегії сталого розвитку урботуризму в умовах овертуризму, яка базується на чотирьох концепціях – децентралізації туризму, зворотної геологістики, впливу маркетингу на геологістику та підвищених вимог до проблем безпеки туристів. Перша концепція ґрунтується на геологістичній організації туристичного простору міста, яка включає такі складники: геологістична (географічна та геологістична) ідентифікація ресурсної бази міського туризму; геологістичне планування туристичних потоків та визначення їх потреб; геологістичне проектування туристичної інфраструктури; геологістичне проектування ланцюгів постачання туристичної інфраструктури. Друга концепція передбачає комплексний підхід до утилізації загальної кількості міських відходів, включаючи туристичні, з урахуванням їх збирання та вивезення з міста, а також переробки на спеціалізованих підприємствах. Третя концепція відображає, як за допомогою маркетингу впливати на туристопотоки, зменшуючи обсяги небажаних видів туризму (наприклад, інтим-туризму). Четверта концепція відображає загострення проблем безпеки туристів у містах в умовах овертуризму. У цьому контексті розглянуто досвід українських міст Львова та Києва, надано відповідні рекомендації.

 

рекомендації.

Посилання

1. Иванова Е.В. (2018). 50 оттенков Львова. Новое время страны. № 19. С. 38–41 [Ivanova, E.V. (2018). 50 shadows of Lviv. Novoe vremia strany. №19. P.38-41 (In Russian)].
2. Смирнов І.Г. (2009). Логістика туризму. Київ: Знання. [Smyrnov, I.G. (2009). Logistics of Tourism. Kyiv: Znannia (In Ukrainian)].
3. Смирнов І.Г. (2016). Маркетинг у туризмі. Київ: КНУ.[ Smyrnov, I.G. (2016). Marketing in Tourism. Kyiv: KNU (In Ukrainian)].
4. Смирнов І.Г. (2018). Комплексний логістичний підхід до сталого розвитку міського туризму. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. IV Міжн. наук.-практ. конф. Черкаси: ЧНУ. С. 80–85 [Smyrnov, I.G. (2018). Complex logistic approach to sustainable development of urban tourism. Tourism & Hospitality: state, problems, perspectives. IV International Scientific Conference materials. Cherkasy: ChNU (In Ukrainian)].
5. Overtourism? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions (2018): UNWTO Library.URL: https: // www. e – unwto. org/ doi.pdf
6. Skift Company (2018). URL: https://skift. com/about/.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
86-95
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ