ПЕРЕДУМОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА)

  • О.С. Суптело
Ключові слова: постіндустріальний розвиток, постіндустріальне місто, індустріалізація, трансформації, Харків

Анотація

Більшість сучасних міст світу та України від часу свого виникнення до сьогодення проходять кілька етапів розвитку, пов’язаних із їхнім соціально-економічним та технологічно-індустріальним розвитком. Це такі етапи, як: доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний. Звичайно, між вищезазначеними етапами відбуваються перехідні періоди. Наразі не існує міст, що б перебували на доіндустріальному етапі розвитку. Більшість міст світу є індустріальними або такими, що знаходяться на етапі переходу до постіндустріальних. Саме до останніх і належить Харків. Як місто, що було потужним індустріальним центром, у сучасних умовах Харків знаходиться на трансформаційному етапі на шляху до постіндустріального міста. Головним фактором, який цьому сприяв, є, безперечно, економічний, що має різні прояви: від простого занепаду окремих галузей промисловості – до розвитку надсучасних наукових та ІТ видів діяльності.

Посилання

1. Bell, D. (1968) Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. 7, 102–118.
2. Department of Statistics in the Kharkov region. doi: http://kh.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.05.2019).
3. John, R. M. (2000) The Role of Industrial and Post-Industrial Cities in Economic Development. doi: https://www.innovations.harvard.edu/sites/default/ files/meyer_w00-1.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
4. Мезенцев, К.В., Олійник, Я.Б., Мезенцева, Н.І. (Ред.) (2017) Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін [Urban Ukraine: the epicenter of spatial change]. doi: http://www.geokyiv.org/pdf/ Urban_Ukraine.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
5. Niemets, L., Husieva, N., Suptelo, O., Sehida, K. & Kravchenko, K. (2018) Research of Brownfields and Greyfields of the City: Theory and Practice. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 409–436.
6. Офіційний сайт Харківської міської ради [The official site of the Kharkiv City Council]. doi: http://www.city.kharkov.ua/uk/ (дата звернення: 10.05.2019).
7. Петкова, Л.О, Марущак Д.Ю. (2017) Від промислового до креативного міста: постіндустріальні виклики для України [From industrial to creative city: post-industrial challenges for Ukraine]. doi: http:// ven.chdtu.edu.ua/article/view/119901 (дата звернення: 10.05.2019).
8. Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року [Strategy of development of the Kharkov city to the 2020 year]. doi: http://www.city.kharkov. ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
9. Сапич, В.І., Сапич, Н.М. (2013) Становлення національної моделіекономічного розвитку України [The formation of the national model of economic development of Ukraine]. Mechanism of 78 Economic Regulation, 2013, No 1, 78–87.
10. Toffler, A. (2000) The third wave (Evc, A.). In Shovkun, V. (Eds.). Kyiv, Publishing House “Vsesvi”.
11. Wójcik, M., Tobiasz-Lis, P. & Dmochowska- Dudek, K. (2017) Problems of post-industrial city development. Tensions between the structure and image of Łódź (Poland). doi: https://relocal.eu/problems-of-post-industrial-city-development-tensions-between-the-structure-and-image-of-lodz-poland/ (дата звер¬нення: 10.05.2019).
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
96-100
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ