КОНФЛІКТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВТРАТИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

  • О.П. Гавриленко
Ключові слова: екосистемні послуги, конфлікти природокористування, деградація, біорізноманіття, природоохоронні території

Анотація

У статті проаналізовано сутність концепції екосистемних послуг та обґрунтовано необхідність її запровадження в Україні. Розглянуто найбільш розповсюджені конфліктні ситуації, що виникають між різними галузями природокористування та призводять до деградації і втрати послуг природних екосистем. Розкрито причини і наслідки виникнення основних конфліктів природокористування, а також чинники, які впливають на гостроту прояву конфліктних ситуацій та можливості збереження екосистемних послуг.

Посилання

1. Василюк, О.В. (2018). Національний природний парк «Голосіївський» [Vasylyuk, O.V. (2018). National natural park «Holosiyivskyi» (In Ukrainian)]. doi: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/ Goloseevo_booklet_A5_web_razv1.pdf (дата звернення: 31.03.2019).
2. Гавриленко, О.П., & Циганок, Є.Ю. (2018). Деградація екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія, 4(73), 10–14. [Havrylenko, O.P., & Tsyhanok, Ye.Yu. (2018). Degradation of ecosystem services of protected areas in urbanized zones. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography, 4(73), 10–14. (In Ukrainian)]. doi:10.17721/1728-2721.2019.73.2.
3. Мішенін, Є.В., & Дегтярь, Н.В. (2015). Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2, 243– 257. [Mishenin, Ye.V., & Degtyar, N.V. (2015). Economics of ecosystem services: theoretical and methodological foundations. Marketing and Management of Innovations, 2, 243–257. (In Ukrainian)].
4. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. № 2697-VIII розд. VI. (2019). [About the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030. No. 2697- VIII. Sec. VI. (2019). (In Ukrainian)].
5. Сабадаш, В.В. (2010). Екологічні конфлікти: теоретико-методологічні аспекти еколого-економічного дослідження. [Sabadash, V.V. (2010). Environmental conflicts: theoretical and methodological aspects of ecological and economic research. (In Ukrainian)]. doi: http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/3313/1/ sabadash_methodology-EK-2010.pdf (дата звернення: 13.04.2019).
6. Brown, T., Веrgstrom, J., & Loomis, J. (2007). Defining, valuing and providing ecosystem goods and services. Natural Resources Journal, 47(2), 329–376.
7. Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farberk, S., Grasso, M., Hannon, B., … & van den Belt, M. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253–260.
8. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., ... & Turner, R.K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152–158.
9. Haines-Young, R. & Potschin, M. (2013). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES): Consultation on Version 4, August- December 2012. EEA Framework Contract No EEA/ IEA/09/003. doi: https://cices.eu/content/uploads/ sites/8/2012/07/CICES-V43_Revised-Final_ Report_29012013.pdf (дата звернення: 28.04.2019).
10. Kumar, P. (Ed.). (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Ecological and Economic Foundations. London and Washington : Earthscan.
11. Living Planet Report 2018: Aiming Higher (2018). doi: https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/ publications/1187/files/original/LPR2018_Full_ Report_Spreads.pdf (дата звернення: 28.05.2019).
12. Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report (2005). doi: http://pdf.wri.org/mea_ synthesis_030105.pdf.
13. Study of Critical Environmental Problems (SCEP). Man’s Impact on the Global Environment (1970). doi: https://mitpress.mit.edu/contributors/ study-critical-environmental-problems-scep (дата звернення: 15.05.2019).
14. Schumacher, E.F. (1973). Small is Beautiful: A Study of Economics as If People Mattered. London : Blond & Briggs.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
101-106
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ