ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛУЧНОЇ ТА СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

  • А.М. Польовий
  • Л.Ю. Божко
  • О.А. Барсукова
Ключові слова: лучна та степова рослинність, продуктивність, фотосинтетичний потенціал, агроекологічні категорії врожаїв, баланс гумусу, зміна клімату

Анотація

У статті викладені дослідження впливу змін клімату на агрокліматичні умови формування продуктивності лучної та степової рослинності в зоні Північного Степу України за три періоди: 2021–2030 рр., 2031–2040 рр., 2041–2050 рр. Порівняння проводились з аналогічними середніми багаторічними показниками за базовий період (1980–2010 рр.). Розрахунки очікуваних умов виконувались за сценаріями змін клімату RCP4.5 та RCP8.5.

Посилання

1. Базилевич, Н.И. (1993). Биологическая продуктивность екосистем Северной Евразии. Москва : Наука.
2. Білик, Г.І., Ткаченко, В.С. і ін. (1972). Сучасний стан рослинного покриву заповідника «Михайлівська цілина» на Сумщині. Український ботан. журнал, 29(6), 696–702.
3. Romkin, V., Savchenko, G. (2016). Flora and vegetation of dry grassland of Northeastern Ukraine, and problems of diversity conserlation. Hacguetia. 15/2. 49–62.
4. Степаненко, С.М., Польовий, А.М. (Ред.). (2015). Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України. Одеса : ТЕС.
5. Танфильев, В.Г. (1975). О долголетии злаковых, бобовых и некоторых других трав. Труды Ставропольского НИИСХ, 17, 99–105.
6. Шищенко, П.Г. (2000). Глобалізація та деверсфікація функцій сучасних ландшафтних систем в контексті різноманіття. Проблеми ландшафтного різноманіття України, 17–20. Киев.
7. Шищенко, П.Г. (1985). Антропогенные преобразования современных ландшафтов. Природная середа и хозяйственная деятельность человека,114–131. Киев : Изд-во Киев.ун-та.
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
157-163
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ