МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ГЕОГРАФІЇ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА»)

  • Г.В. Гаврюшенко
Ключові слова: економічні компетентності, підприємливість, вторинний сектор господарства, методичні прийоми, імітаційні ігри, учнівські мінідослідження

Анотація

У статті систематизовано методичні рекомендації щодо формування економічних компетентностей учнів під час викладання шкільного курсу географії «Україна і світове господарство». Рекомендації подано на прикладі викладання розділу «Вторинний сектор господарства». Особливу увагу приділено використанню таких методичних прийомів, як «Мозковий штурм», «Математична хвилинка», «Хвилинка інтернету», «Реклама», «Набуваємо практичних навичок», «Працюємо самостійно», «Поміркуйте» тощо. Обґрунтовано, що формуванню економічних компетентностей учнів значною мірою сприяють рольові (імітаційні) ігри. Наведено конкретні приклади імітаційних ігор під час вивчення розділу «Вторинний сектор господарства». Запропоновано застосовувати на уроках прийом «Географічний кінозал», що передбачає онлайн-спостереження за технологічними процесами на офіційних сайтах провідних підприємств України. Таке завдання не лише сприяє формуванню економічних компетентностей, але й має чітко виражену профорієнтаційну спрямованість. Обґрунтовано доцільність проведення учнівських міні-досліджень під час вивчення розділу «Вторинний сектор господарства» та запропоновано конкретні приклади таких мінідосліджень.

Посилання

1. Гільберг, Т.Г. (2017). Географія : підручник для 9 класу. Київ : Оріон [Galberg, T.G. (2017). Geography : for the 9th grade. Kyiv : Orion (In Ukrainian)].
2. Довгань, Г.Д. (2017). Географія : підручник для 9 класу. Харків : Ранок [Dovgan, G.D (2017). Geography : for the 9th grade. Kharkiv : Wounds (In Ukrainian)].
3. Кобернік, С.Г. (2017). Географія : підручник для 9 класу. Кам’янець-Подільський : Абетка [Kobernik, S.G. (2017). Geography : for the 9th grade. Kam’yanets-Podіlsky : Abetka (In Ukrainian)].
4. Павлюк, Н.І. (2017). Усі уроки географії. 9 клас. Україна і світове господарство. Харків : Основа [Pavlyuk, N.І. (2017). Usi lessons geography. 9th grade Ukraine and svitov gospodaratstvo. Kharkiv : Basis (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
194-201
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА