НАВЧАЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПРАКТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ

  • О.М. Підкова
  • Т.М. Лаврук
Ключові слова: студенти-географи, географічний факультет, навчальна практика, професійно- орієнтована практика, оглядовий етап, маршрут

Анотація

Навчальна географічна професійно-орієнтована практика займає вагоме місце серед навчальних практик студентів-географів. У статті представлено авторський досвід проведення даної практики студентам кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розглянуто основні теоретико-методологічні аспекти практики, сформульовано її мету і завдання. Проводиться практика на теренах України або за її межами наприкінці другого року навчання. Проходить у три етапи – підготовчий, оглядовий (маршрутний) і камеральний. Оглядовий етап є основним під час практики, полягає у проходженні запланованого маршруту, проведенні польових досліджень, зібранні фактичного матеріалу. Розглянуто досвід проведення оглядового етапу навчальної географічної професійно-орієнтованої практики у межах України за двома різними маршрутами. Також проаналізовано досвід проведення оглядового етапу практики в межах урбанізованих територій на прикладі м. Києва і його околиць. Наголошено, що маршрутна форма проведення оглядового етапу є базовою для навчальної географічної професійно-орієнтованої практики, сприяє формуванню і розвитку не лише професійних вмінь і навиків студентів-географів, а й розширенню їх світогляду загалом.

Опубліковано
2019-09-13
Сторінки
202-208
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА