ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІНИ РІВНЯ ЗНАНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • М.Д. Заячук
  • Ю.О. Білоус
Ключові слова: рівень знань, якість знань, зовнішнє незалежне оцінювання, освіта, навчання, випускник, заклад загальної середньої освіти, профіль навчання

Анотація

Запропоновано методику визначення рівня знань випускників закладів загальної середньої освіти на основі статистичних даних, що відображають результати зовнішнього незалежного оцінювання. На основі цієї методики рівень знань випускників з кожного предмета визначався окремо та узагальнювався у цілому за регіонами України, а також за профілем навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та типах населених пунктів, у яких навчальний заклад розташовувався. Простежено територіальні відміни рівня знань випускників у регіонах України.

У 2018 році 185349 випускників закладів загальної середньої освіти взяли участь у ЗНО. Найбільша кількість випускників, які брали участь у ЗНО, спостерігалась у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях, а найменша кількість – у Чернівецькій, Сумській, Кіровоградській, Тернопільській та Луганській областях. Середній рівень знань в Україні становить 47,3 балів, що є вкрай низьким показником, адже в середньому випускники отримують менше половини балів. Учні демонструють найвищий рівень знань з іноземних мов та української мови і літератури, а найнижчий рівень знань – із фізики та математики.

Найкращий рівень знань на основі ЗНО демонструють випускники фізико-математичного профілю та іноземної філології, а найнижчий рівень знань демонстрували учні біологічного та спортивного профілів навчання.

Випускники, які навчалися у міських поселеннях, краще складають ЗНО, ніж випускники із сільських поселень.

На основі розрахованого рівня знань випускників ми виділили 4 типи регіонів: вище середнього рівня знань – м. Київ, Львівська, Харківська, Сумська, Тернопільська; середній рівень знань – Волинська, Черкаська, Київська, Полтавська, Хмельницька, Чернігівська, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Донецька, Запорізька; нижче середнього рівня знань – Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Рівненська. Миколаївська, Херсонська; низький рівень знань – Чернівецька та Закарпатська.

Посилання

1. Концепція профільного навчання в старшій школі. № 1456. (2013) [Kontseptsiia profilnoho navchannia v starshii shkoli. № 1456. (2013)].
2. Кармазін, О.О. (Ред.). (2017). Регіональний людський розвиток: Статистичний бюлетень. Державний комітет статистики України. Київ. [Karmazin, O.O. (Red.). (2017). Rehionalnyi liudskyi rozvytok: Statystychnyi biuleten. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Kyiv].
3. Про освіту. № 38-39 ст. 380. (2017). [Pro osvitu. № 38-39 st. 380. (2017)]
4. Український центр оцінювання якості освіти. (2018). Регіональні дані ЗНО-2018. URL : https://zno.testportal.com.ua/stat/2018. [Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. (2018). Rehionalni dani ZNO-2018. Vziato z https://zno.testportal.com.ua/stat/2018] (дата звернення: 27.08.2019).
5. Український центр оцінювання якості освіти. (2018). Статистичні дані основної сесії ЗНО. URL : https://zno.testportal.com.ua/opendata.[krainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. (2018). Statystychni dani osnovnoi sesii ZNO. Vziato z https://zno.testportal.com.ua/opendata] (дата звернення: 27.08.2019).
6. Український центр оцінювання якості освіти. (2018). Учаснику зовнішнього незалежного оцінювання. URL : http://testportal.gov.ua/uchasnykuzovnishnogo-otsinyuvannya/ [Ukrainskyi tsentrotsiniuvannia yakosti osvity. (2018). Statystychni dani osnovnoi sesii ZNO. Vziato z https://zno.testportal.com.ua/opendata] (дата звернення: 27.08.2019).
7. Лібанова, Е.М. (Ред.). (2014). Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики. Київ. [Libanova, E.M. (Red.). (2014). Liudskyi rozvytok v Ukraini: istorychnyi vymir transformatsii derzhavnoi sotsialnoi polityky. Kyiv].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
31-38
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ