СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД

  • О.О. Любіцева
  • Г.М. Заваріка
Ключові слова: туризм, культура, стратегія, розвиток, постконфліктний період, соціально відповідальний туризм

Анотація

Визначено актуальну потребу у суспільно-географічних дослідженнях регіону, в тому числі і туризму. Саме туризму належить важлива суспільно-географічна функція відновлення мирного життя в регіоні, побудови соціально відповідального суспільства. Туризм повинен стати своєрідним ментором соціальних трансформацій, адже, спілкуючись між собою, люди ніколи не повірять у неправду, яка використовується під час інформаційних війн. Представлено авторську карту туристичних ресурсів Луганської області станом на 2019 рік, що сприятиме вирішенню гострої проблеми нестачі оновленої географічної та картографічної інформації. Наголошено на важливості та практичній значимості розроблення стратегічних напрямків розвитку туризму в регіоні. Це пов’язано із транcформаційними змінами, які відбулися в області останнім часом, зокрема конфліктом та перебудовою спеціалізації. Запропоновано авторське бачення пріоритетних напрямків розвитку туризму в постконфліктний період. Встановлено основні проблеми, що стримують розвиток туризму в регіоні. Серед основних завдань зазначено: підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери, збільшення зайнятості в туристичній сфері, підвищення привабливості та розвиток туристичного потенціалу Луганської області. Наведено рекомендації щодо необхідності збереження всіх туристичних ресурсів, особливо культурно-історичних. Обґрунтовано необхідність розроблення стратегічних напрямків розвитку туризму в регіоні. Запропоновано основні стратегічні заходи розвитку туризму на місцях: розвиток професійного мистецтва; культурні заходи; збереження нематеріальної культурної спадщини, підтримка та розвиток самодіяльної народної творчості; розвиток мережі закладів культури та дозвілля та закладів професійного мистецтва Луганської області; розвиток та збереження кадрового потенціалу працівників; підтримка додаткової освіти у цій галузі; організаційні заходи включають організацію та проведення обласного щорічного конкурсу професійної майстерності «Зірка туризму»; створення та розвиток інформаційного порталу «Туризм Луганщини».

Посилання

1. Борущак, М. (2006). Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Львів : ІРД НАН України. [Borosak, M. (2006). Problems of formation of strategy of development of tourist regions. HP : IRD NAS (In Ukrainian)].
2. Виноградарська, А. (2000). Розвиток управлінського туристичного бізнесу. Економіка. Фінанси. Право [Vineyard, A. (2000). Development of management tourism business. Economics. Finance. Right (In Ukrainian)].
3. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» № 2850 – IV (2005). Відомості Верховної Ради України [Law of Ukraine “Оn stimulating the development of regions” No. 2850-IV (2005). Vidomosti Verkhovna Rada of Ukraine (In Ukrainian)].
4. Заваріка, Г.М. (2015). Стратегічні напрями розвитку курортів на Луганщині. Міжнародний науковий журнал “Science Rise” [Zavarika, G.M. (2015). Strategic directions of development of resorts in the Luhansk region. International scientific journal “Science Rise” (In Ukrainian)].
5. Інформація про хід виконання Програми розвитку туризму в Кремінському районі на 2017–2018 роки за IІ півріччя 2018 року. (2018). Електронний ресурс. URL : http://krem.loga.gov.ua/content/turizm [Information on the implementation Of the program of tourism development in the Kremen district for 2017-2018 for the II half of 2018. (2018). Electronic resource. Access mode : http://krem.loga.gov.ua/content/turizm (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.07.2019).
6. Мальська, О.В. (2001). Туризм в Україні має перспективи. Урядовий кур’єр [Malski, O.V. (2001). Tourism in Ukraine has prospects. Uryadovy courier (In Ukrainian)].
7. Мезенцев, К.В. (2005). Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». [Mezentsev, K.V. (2005). Sociogeographical forecasting of regional development. K. : Publishing and printing center “Kyiv University” (In Ukrainian)].
8. Методологія планування регіонального розвитку в Україні. Інструмент для розробки стратегії регіонального розвитку і планів їх реалізації. (2016). URL : http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf [Methodology of regional development planning in Ukraine. A tool for developing regional development strategies and plans for their implementation. (2016). URL : http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.07.2019).
9. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, (2017). URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 [On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026, (2017). URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.07.2019).
10. Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016–2020 роки, (2015). URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/ZA150220 [About the Program of development of tourism and resorts in the Transcarpathian region for 2016–2020 (2018). URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/ZA150220 (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.07.2019).
11. Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2018 рік. (2018). URL : http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se_state/program [Program of economic and social development of Luhansk region for 2018. (2018). URL : http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se_state/program (In Ukrainian)] (дата звернення: 15.07.2019).
12. Стратегія розвитку Луганської області до 2020 р. (2016). Сєвєродонецьк : Луганська обласна державна адміністрація, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. [Development strategy of Luhansk region until 2020. (2016). Severodonetsk : Luhansk regional state administration, Luhansk regional military-civil administration (In Ukrainian)].
13. Точонов, І.В. (2017). Напрями стратегічного планування розвитку територій Донецької області. Вісник економічної науки України. [Tochonov, I.V. (2017). Directions of strategic planning of development of territories of Donetsk region. Bulletin of economic science of Ukraine (In Ukrainian)].
14. Шершньова, О.В. (1999). Стратегічне управління. Київ : КНЕУ [Shershneva, O.V. (1999). Strategic management. K. : KNEU (In Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
51-60
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ