ТЕОРЕТИЧНИЙ БЕКГРАУНД ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА

  • О.С. Суптело
Ключові слова: постіндустрія, індустрія, розвиток міст, суспільно-географічні дослідження, глобалізація

Анотація

Сучасні тенденції розвитку суспільства стимулюють урбаністичні дослідження, адже саме в містах на цей час проживає більшість населення світу. Саме міста в усьому різноманітті їх форм були і залишаються оплотом цивілізації. Все, що відбувається в місті, будь-які трансформації, навіть найменшого масштабу, призводять до змін в міському соціумі і навпаки. Причому всі ці зміни вплинули на місто не лише на економічному, а й на соціальному та ментальному рівнях, особливо на рівні міської ідентичності.

Авторитетні філософи, соціологи, економісти, суспільні географи та інші спеціалісти стверджують, що сучасне суспільство, пройшовши два етапи свого розвитку – аграрний та індустріальний, перейшло до постіндустріальної стадії свого розвитку. Взаємозв’язок суспільства та території, який не потребує додаткового доказу, підтверджує, що разом із соціумом постіндустріальних трансформацій зазнають і інші складники суспільства, зокрема і міста. З огляду на те, що місто є складною соціогеосистемою, яка є синергетичною, його постіндустріальні трансформації є наслідком та причиною постіндустріального вектору розвитку.

Кожне сучасне велике розвинене місто так чи інакше прагне до постіндустріального розвитку. Цей процес є доволі складним та потребує теоретичного обґрунтування. Оскільки концепція постіндустріального суспільства є досить новою, ще існують прогалини в трактуванні деяких понять, зокрема поняття «постіндустріальне місто». В найпростішому розумінні постіндустріальне місто – це місто постіндустріального суспільства. Проте кожне місто є особливим у своєму розвитку, і саме ці особливості можуть слугувати для більш детального визначення поняття «постіндустріальне місто». Тому, зважаючи на комперативність сучасних географічних досліджень, виявлення особливостей постіндустріального розвитку окремо взятого міста дає можливість теоретизації всієї категорії постіндустріальних міст.

Наше дослідження ґрунтується на основі суспільно-географічного бачення постіндустріального розвитку міст України. Вибір суспільно-географічного підходу до дослідження означеної проблеми зумовлений саме його комплексністю, адже розвиток міста в постіндустріальних умовах є комплексним.

Посилання

1. Bell, D. (1968). Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest. 7, 102–118.
2. Brenner, N., Schmid, C. (2014). The ‘urban age’ in question, International Journal of Urban and Regional Research 38 (3): 731–755.
3. Chanan, M., Steinmetz, G. (2005). Detroit : Ruin of a City (Bristol Docs, Bristol).
4. Grabkowska, M. (2012) Regeneration of the Post-Socialist Inner-City: Social Change and Bottom-up Transformation in Gdańsk. Pracownia, Gdańsk, 172 pp.
5. Oxford reference. post-industrial city. doi : https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100339535 (дата звернення 04.09.2019).
6. Penty, A. (1922) Post-industrialism. L. 88 p.
7. Reed, H. (1989) Financial centre hegemony, interest rates and the global political economy. International Banking and Financial Centres. London, P. 247–268.
8. Riesman, D. (1958) Leisure and work in postindustrial society. Mass leisure: in 3 vol. / eds. E. Larrabee, R. Meyerson. Clencoe, 111 p.
9. Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року doi: http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf (дата звернення: 04.09.2019) [Strategy of development of the Kharkov city to the 2020 year] doi: http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf (дата звернення: 04.09.2019) (in Ukrainian)].
10. State Statistics Service of Ukraine doi: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.09.2019).
11. Toffler, A. (2000) The third wave (Evc, A.). In Shovkun, V. (Eds.). Kyiv, Publishing House “Vsesvit”.
12. United Nations Population Fund doi: https://www.unfpa.org/urbanization (дата звернення:
04.09.2019).
13. Нємець К., Нємець Л. (2015) Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії. Часопис соціально-економічної географії, 18 (1), с. 24–32 [Niemets, K. & Niemets, L. (2015) The concept of socio-geographical system as a methodological construct of human geography. Human Geography Journal, 18 (1), 24–32. (in Ukrainian)].
14. Петрова. Л., Марущак, Д. (2017) Від промислового до креативного міста: постіндустріальні виклики для України doi: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/119901 (дата звернення 04.09.2019) [Petkova, L., & Marushchak, D. (2017) From industrial to creative city: post-industrial challenges for Ukraine] doi: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/119901 (дата звернення: 04.09.2019) (in Ukrainian)].
15. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін (2017) : монографія / За ред. Мезенцева К., Олійника Я., Мезенцевої, Н. Київ : Видавництво «Фенікс» [Monography / edited by Mezentsev, K., Oliynyk, Ya., Mezentseva, N. Urban Ukraine: the epicenter of spatial change. (in Ukrainian)].
Опубліковано
2019-12-17
Сторінки
68-72
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ