ПИТОМІ ВИТРАТИ НА ЗАРУБІЖНИЙ ТУРИЗМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ВИБУТТЯ

  • О.Д. Король
Ключові слова: міжнародний туризм, питомі витрати на зарубіжний туризм, туристичні вибуття на 100 осіб населення, витрати на одне туристичне вибуття

Анотація

На статистичній базі та за стандартами Всесвітнього банку і Всесвітньої туристичної організації розглянуто питомі витрати на зарубіжний туризм і туристичні вибуття як вартісні та натуральні показники виїзних міжнародних туристичних потоків. Проаналізовано та зіставлено ці показники як загалом для світу за 1996–2009 рр., так і за окремими країнами станом на 2008 р., зокрема проведено кластерний аналіз. Встановлено зв’язок між ознаками, що досліджуються, який виявився не надто тісним і може бути описаний степеневою функцією. Виявлено «компенсатор», який робить ці показники менш залежними, а саме витрати на одне зарубіжне туристичне вибуття.

Посилання

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 470 с.
2. Король О.Д. Менеджмент туризму / О.Д. Король, М.П. Крачило. – Чернівці : Рута, 2008. – 240 с.
3. Король О.Д., Скутар Т.Д. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень / О.Д. Король, Т.Д. Скутар. – Чернівці : Рута, 2008. – 64 с.
4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2003. – 436 с.
5. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон. – Севастополь : Ахтиар, 1995. – 384 с.
6. Boniface B. Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism / В. Boniface, С. Cooper. – Elsevier Ltd., 2009. – 644 p.
7. World Bank Open Data [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org.
8. World Tourism Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unwto.org
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
180-186
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ