ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І СУЧАСНІ ПРАКТИКИ

  • І.К. Нестерчук
Ключові слова: гастрономічний туризм, Правобережне Полісся, етнокультурні феномени, традиції харчування поліщуків, обрядова їжа, напої, соціально економічні передумови розвитку культури споживання їжі, гастрономічні практики

Анотація

У статті проаналізовано особливості, які історично склались у культурі харчування поліщуків з урахуванням національних, релігійних, історичних та природно-географічних умов. Сила Правобережного Полісся – у неповторності різнобарв’я кухні. Національна кухня є антиглобальним явищем та способом пізнання світу, пошуком коріння і дієвим мотиваційним фактором до мандрівок. Саме поняття «традиційна кухня» є теж вельми умовним. Виокремити з нього тільки своє і автохтонне, вичистити від домішок – усе одно, що забороняти запозичення у мові. Навіть якщо заради експерименту спробувати поліську кухню дистилювати, то навряд чи результат нам сподобається.

Посилання

1. Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних регіонів / Л.Ф. Артюх. – К., 1982. – 112 с.
2. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. Історико-етнографічне дослідження / Л.Ф. Артюх. – К. : Наук. думка, 1977. – 112 с.
3. Артюх Л.Ф. Їжа й харчування в Київській Русі. Етнографія Києва і Київщини / Л.Ф. Артюх. – К. : Наук. думка, 1985. – 118 с.
4. Басюк Д.І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д.І. Басюк // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 45. – С. 128–132.
5. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хв. Вовк // Студії з української етнографії та антропології. – К. : Наук. думка. 1981. – 280 с. ; Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. – К. : Мистецтво, 1995. – 335 с.
6. Барбарич А.І. Наші культурні рослини / А.І. Барбарич. – К, 1952. – 128 с.
7. Гонтар Т.А. Пища и утварь / Т.А. Гонтар, Л.А. Молчанова // Полесье: материальная культура. – К. : Наук. думка, 1988. – С. 376–398.
8. Гонтар Т.А. Традиционная и праздничная пища украинцев Полесья в XIX – XX вв. / Т.А. Готар // Советская этнография. – 1986. – № 5. – С. 10–13.
9. Доманицький В. Народний календар у Ровенськім повіті. Волинської губернії / В. Доманицький // Матеріали до української етнології. – Л., 1912. – Т. 15. – С. 69–89.
10. Київське Полісся. Етнографічне дослідження. – К. : Наук. думка, 1989. – 268 с.
11. Кравченко В. З побуту і обрядів північно-західної України. Збірник Волинського науково-дослідного музею / В. Кравченко. – Житомир, 1928. – 120 с.
12. Кулинарный туризм: с чем его едят? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://travelforlife.ru/p822/l5/.
13. Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н. Маркевич. – К., 1991. – 117 с.
14. Народний календар Овруччини 50-х років ХІХ ст. в записі Михайла Пйотровського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 1995. – Т. 230. Праці секції етнографії і фольклористики. – С. 303–351.
15. Несен І. Білий птах з чорною ознакою (за матеріалами з Рівненщини) Західне Полісся історія та культура / І. Несен. – Рівне, 2006. – Вип. 2. – С. 24–29.
16. Бондарчук В.К. Полесье. Материальная культура / В.К. Бондарчук, И.Н. Браим, Н.И. Бураковская. – К., 1988. – 153 с.17. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. – Т. 7. – СПб., 1877.
18. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. – К., 1995. – Кн. 1. – 222 с. ; Кн. 2. – 233 с.
19. Hall M. Wine Tourism Around the World / Michael C. Hall, Liz Sharples, Brock Camboune, Nik Macionis. – Winepress Ltd., 2011. – 312 p.
20. Kolberg O. Dziela wszystkie / О. Kolberg. – Warszawa, 1968. – T. 52. – 571 s.
21. Michelin-starred restaurants – the Michelin Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Viamichelin.com/uploads/2013/redguidefrance.pdf.
22. Moszynski K. Polesie Wschodnie. Materialy etnograficzne z wschodnie czesci b. Powiaty mozyrskiego oraz z powiatyrzeczyckiego / К. Moszynski. – Warszawa : Wyd-wo Kasy im. Mianowskiego, 1927. – 328 s.
23. Pesme J.O. Strategic operations and concentration in the Bordeaux-Aquitaine region / J.O. Pesme, M.C. Belis-Bergouignan, N. Corade // International Journal of Wine Business Research. – 2010. – Vol. 22. – № 3. – P. 22‒31.
24. Rokossowska Z. Chleb / Z. Rokossowska // Wisla. – Warszawa, 1899. – T. 13. – S. 153–158.
25. What Is Food Tourism? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
193-199
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ