РОЛЬ ТУРИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЛЯНКЯРАН-АСТАРИНСКОГО РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

  • Сабухи Талыбов
Ключові слова: турист, Лянкяран, роль туризму, клієнт, продукт

Анотація

У статті вивчається ситуація, пов’язана з активністю туристичних підприємств, а також стан галузей, що мають вплив на туризм у Лянкяран-Астаринському економіко-географічному районі Азербайджану. В роботі також досліджено роль туристичних підприємств у забезпеченні зайнятості і збільшення доходів населення регіону. Аналіз показує, що туризм безпосередньо впливає на продаж виробленої у регіоні продукції, туристичні послуги, які надаються, і відповідний попит. Виявлено зв’язок збільшення потоку туристів і зростання числа відвідувачів підприємств розміщення з можливостями отримання додаткового прибутку.

Посилання

1. Регионы Азербайджана // Бюллетень Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. – Баку, 2015. – 834 с.
2. Мелкое предпринимательство в Азербайджане // Бюллетень Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики. Баку, 2015. – 79 с.
3. Солтанова Х.Б. Туризм в Азербайджанской Республике и его развитие / Х.Б. Солтанова. – Баку, 2015. – 475 с.
4. Дяргахов В.С. Приоритетные направления регионального туризма в Азербайджане / В.С. Дяргахов, Р.С. Сафаров // Г. Алиев и развитие географической науки в Азербайджане : матер. науч.-практ. конфер. – Баку, 2013. – С. 215–218.
5. Стратегическое планирование развития туризма в регионах / Общество молодых ученых, аспирантов и магистров при Центре интеллектуального развития молодежи НАНА. – Баку, 2012. – С. 122–132.
6. Мамедов Дж.А. География международного туризма / Дж.А. Мамедов, Х.Б. Солтанова, С.Г. Рахимов. – Баку, 2002. – С. 7–29.
7. Курбанова Р.А. Экономика туризма / Р.А. Курбанова, Ш.Х. Гусейнова. – Баку, 2010. – С. 23–43.
8. Алпарслан У. Маркетинг туризма / У. Алпарслан, О. Саиме. – Измир, 2001. – 274 с.
9. Азербайджанское управление статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.stat.gov.az/source/tourism/.
Опубліковано
2017-05-29
Сторінки
200-205
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ