РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

  • Л.М. Богадьорова
Ключові слова: господарства населення, агротуризм, рівень життя, сільське господарство, зайнятість сільського населення

Анотація

У статті проаналізовано роль господарств населення в соціально-економічному розвитку села. Отримали розвиток нові напрями діяльності господарства населення, зокрема зелений туризм та аграрний. Розвиток даних видів туризму допоможе підвищити зайнятість сільського населення та покращить соціально-економічні умови розвитку сільської місцевості.

Посилання

1. Богадьорова Л.М. Шляхи удосконалення функціонування особистих господарств населення / Л.М Богадьорова // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 147. – С. 119–127.
2. Комліченко О.О. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення / О.О Комліченко // К.: ІАЕ УААН, 2003. – 118 с.
3. Месель-Веселяк В.Я. Організаційноекономічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В.Я Месель-Веселяк // Економіка АПК : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2010. – № 9. – С. 5.
4. Прокопа І.В. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки / І.В. Прокопа // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 16–23.
5. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2014 році: доповідь Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
22-26
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ