СІЛЬСЬКЕ РОЗСЕЛЕННЯ В КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

  • А.І. Доценко
Ключові слова: розселення, регіон, система, село, хутір, поселення

Анотація

У статті розглянуто динаміку та структуру сільської поселенської мережі регіону, виявлено актуальні соціально-емографічні проблеми сільського розселення та визначено напрями їх вирішення

Посилання

1. Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. // Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – К., 1992. – № 8. – С. 62–68.
2. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура / А.І. Доценко. – К. : Фенікс, 2010. – 288 с.
3. Доценко А.І. Проблеми територіальної організації розселення в Київському регіоні / А.І. Доценко // Економіка і управління: проблеми науки і практики. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 18–21.
4. Доценко А.І. Суспільно-географічні проблеми сільського розселення у Київському регіоні / А.І. Доценко // Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття. – Луганськ, 2013. – С. 3–5.
5. Краєвська Т.О. Проблеми соціальної інфраструктури сільських поселень Київської області / Т.О. Краєвська // Часопис соціально-економічної географії. – Х., 2010. – № 9(2). – С. 78–180.
6. Статистичний щорічник Київської області за 2013 рік. – К. : Держстат, 2014. – 477 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
43-49
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ