ТРАНСПОРТНА ДОСТУПНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ДО ЦЕНТРІВ ГОСПІТАЛЬНИХ ОКРУГІВ (КОНКРЕТНИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.)

  • О.М. Лейберюк
Ключові слова: геопросторовий аналіз (просторовий аналіз), госпітальні округи, населення, просторовий аналіз, транспортна доступність, Чернівецька область.

Анотація

Метою даної публікації є представлення можливостей застосування геопросторового аналізу в процесі впровадження медичної реформи в Україні. Проаналізовано та описано поетапність здійснення геопросторового аналізу транспортної доступності населення до центрів госпітальних округів. Здійснено опис розподілу населення у відповідності до їхніх зон транспортної доступності, що визначаються 15, 30, 45, 60 хв. та понад годинною доступністю. Проаналізовано вікову структуру населення транспортних зон доступності. Проведений аналіз доступності населення до центрів сусідніх госпітальних округів.

Посилання

1. Госпітальні округи: хто вирішує долю лікарень? – 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170130_a.html
2. Де Мерс М.Н. Географические Информационные Системы. Основы.: Пер. с англ. / М.Н. Де Мерс. – Москва: Дата+, 1999. – 490 с.
3. Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: [навчальний посібник] / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 200 с.
4. Проект створення госпітальних округів у Чернівецькій області. Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА. – 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.med.cv.ua/archives/1614.
5. Фірсова О.Д. Механізми геоінформаційного забезпечення державного управління охороною здоров’я в Україні : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 / Фірсова О.Д. – Київ, 2016. – 20 с.
6. Шипулін В.Д. Основи ГІС-аналізу : [навч. посіб.] / В.Д. Шипулін. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 330 с.
7. deSmith M. Geospatial Analysis. A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools / M. deSmith, M. Goodchild, P. Longley // 5. – 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html.
8. Open Route Service [Електронний ресурс] –Режим доступу : https://www.openrouteservice.org.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
62-68
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ