ТИПІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІВНЕМ ТА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇХ УРБАНІЗОВАНОСТІ: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

  • Н.В. Омельченко
Ключові слова: урбанізація, якість життя населення, кластерний аналіз, типізація, Херсон- ська область

Анотація

У статті викладений аналіз рівня та особливостей урбанізованості адміністративних районів Херсонської області на основі виділення (за допомогою кластерного аналізу) декількох їх типів і підтипів. В основу типізації покладені показники кількісного та якісного характеру, включаючи попередньо формалізовані й агреговані результати опитування населення.

Посилання

1. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалізація : [монографія] / І.В. Гукалова ; Інститут географії НАН України. – К., 2009. – 347 с.
2. Пилипенко І.О. Методи та методики суспільно-географічних досліджень: [навч. посіб.] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В.С., 2009. – 156 c.
3. Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження [монографія] / відп. ред. І.В. Гукалової. – К.: Наукова думка, 2016. – 185 с.
4. Статистичний щорічник Херсонської області за 2015 рік: [стат. зб.] / Держкомстат України, Гол. упр. стат. у Херсон. обл. / за ред. В.А. Вознюка; відп. за вип. Т.В. Покидько. – Херсон: Гол. упр. стат. у Херсон. обл., 2016. – 497 с.
5. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : [монографія] / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 c.
6. Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. – К.: Феникс, 2015. – 292 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
69-75
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ