АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНОЇ ДОСТУПНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Ю.Ю. Сільченко
  • Л.Л. Семенюк
  • А.В. Зарубіна
Ключові слова: регіональний розвиток, транспортна доступність територі, коефіцієнт транспортної забезпеченост, транспортна зв’язність, транспортна дискримінація території

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми транспортної забезпеченості території Кіровоградської області та їх вплив на рівень соціально-економічного розвитку. Проаналізовано територіальну диференціацію транспортного забезпечення області. Визначено транспортну доступність адміністративних центрів та найбільшого освітнього центру Кіровоградської області.

Посилання

1. Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження: [монографія] / Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський та ін. – Київ: Інститут географії НАН України, 2012. – С. 464.
2. Пилипенко І.О. Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області) : [навчальний посібник] / І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.
3. Сільченко Ю.Ю. Вплив транспортної доступності на розвиток освітнього центру (на прикладі Кіровоградської області) / Ю.Ю. Сільченко, Л.Л. Семенюк // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (7 червня 2017 року, м. Кропивницький). – Кропивницький : «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 68–71.
4. Сільченко Ю.Ю. Деякі аспекти транспортної доступності адміністративних центрів Кіровоградської області / Ю.Ю. Сільченко, Л.Л. Семенюк, А.В. Зарубіна // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2017 р. / За загальною редакцією І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 243–245.
5. Сільченко Ю.Ю. Характеристика транспортних елементів туристичної інфраструктури Кіровоградської області / Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 204–208.
6. Статистичний бюлетень. Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–лютий 2017 року. – Кропивницький, 2017. – 49 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
81-87
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ