СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЗНАЧЕННІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ГЕОГРАФІЇ: КОНЦЕПЦІЯ ДОВКІЛЛЯ

  • О.Г. Топчієв О.Г.
  • Д.С. Мальчикова
  • І.О. Пилипенко
  • В.В. Яворська
Ключові слова: ландшафтна оболонка, навколишнє середовище, довкілля, середовищезнавство, концепція довкілля

Анотація

У статті проаналізовано методологічні трансформації у визначенні предметної області геогра- фії, пов’язані з пошуком єдиного об’єкта дослідження фізичної та суспільної географії. Запропоновано як такий об’єкт розглядати ландшафтну оболонку Землі. Визначено методологічні засади концепції довкілля як сучасного напряму інтеграції географічних досліджень.

Посилання

1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты / Г.А. Бачинский. – К. : Наукова думка, 1991. – 153 с.
2. Голубець М.А. Середовищезнавство – в географічну науку / М.А. Голубець // Український географічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 10–15.
3. Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство : [навч. посібник] : в 2 ч. / Г.І. Денисик. – Вінниця : Едельвейс і К., 2012–2013. – Ч. 1 : Глобальне антропогенне ландшафтознавство. – 2012. – 336 с.
4. Исаченко А.Г. В поисках методологических основ единства географии (обзор точек зрения) / А.Г. Исаченко // Известия ВГО. – 1986. – № 4. – С. 377–386.
5. Нємець К.А. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу : [навч.- метод. посібник] / К.А. Нємець, Л.М. Нємець. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
6. Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації / О.Г. Топчієв // Український географічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 64–69.
7. Топчієв О.Г. Концепція довкілля – сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень / О.Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко, В.В. Яворська // Український географічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 64–70.
8. Чернов Б.О. Єдність географії: міф чи реальність? / Б.О. Чернов // Український географічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 66–71.
9. Шищенко П.Г. Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Н.В. Муніч. – К. : Альтерпрес, 2014. – 468 с
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
102-109
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ