ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОВІДНИКА 2ГІС ТА ГІС-ПЛАТФОРМИ ARCGIS ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

  • О.С. Чуєв
  • С.В. Костріков
Ключові слова: антропогенна інфраструктура, електронний довідник, ГІС-платформа, 2ГІС, ArcGIS, Харківська область

Анотація

У статті проаналізовані переваги використання ГІС-платформи ArcGIS та електронного довідника 2ГІС для дослідження антропогенної інфраструктури міста. Охарактеризовані головні про- блеми, з якими звичайно стинаються дослідники на етапі збору первинних даних про інфраструктурну складову частину міст та шляхи можливого вирішення цих проблем. Наведені приклади використання отриманої з електронних довідників інформації в середовищі ГІС-платформи.

Посилання

1. Зейлер М. Моделирование Нашего Мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных / М. Зейлер. – Киев : ECOMM Co, 2004. – 254 c.
2. Костріков С.В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля. Наукова монографія / С.В. Костріков // Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2014. – 484 с.
3. Костріков С.В., Чуєв О.С. Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС / С.В. Костріков, О.С. Чуєв // Вісник ХНУ. – Вип. 44 – Геологія - Географія – Екологія. – Харків : Видавництво ХНУ, 2016. – С. 98–109.
4. Лихачева Э.А. Город – экосистема / Э.А.Лихачева, Д.А.Тимофеев, М.П. Жидков и др. – М. : ИГРАН, 1996. – 336 с.
5. Офіційний сайт електронного довідника 2ГІС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://2gis.ua.
6. Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической географии / В.С. Тикунов. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 280 с.
7. Чуєв О.С., Костріков С.В. Оцінка через ГІС-заоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О.С. Чуєв, С.В. Костріков // Часопис соціально-економічної географії. – Вип. 18(1). – Харків : Видавництво ХНУ, 2015. – С. 52.
8. ArcGIS. ArcMap. Руководство пользователя / под ред. Т.Г. Лейс. Перевод з англ. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 558 с.
9. Bourne L.S. б Simmons J.W. (eds). Systems of Cities: Readings on Structure, Growth, and Policy / L.S. Bourne, J.W. Simmons. – Oxford : Oxford University Press, 1978. – 565 p.
10. Perencsik A, Woo S., Booth B. ArcGIS: Building a Geodatabase. – Redlands : ESRI Press, 2014. – 355 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
110-116
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ