ЗВ’ЯЗОК ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО ТА ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ

  • В.В. Ігнатишин
  • М.Б. Ігнатишин
  • А.В. Ігнатишин
Ключові слова: екологічний стан, сейсмотектонічні процеси, землетруси, сучасні рухи земної кори, деформації, гідрогеологічний стан, геодинамічний стан, свердловини

Анотація

У статті приділено увагу дослідженню екологічного стану Закарпатського внутрішнього про- гину. Крім явищ гідрологічного характеру, також викликають занепокоєння сейсмотектонічні процеси в регіоні: вони безпосередньо пов’язані з гідрологічними аномаліями та періодично про себе нагадують через серію відчутних місцевих землетрусів. Проведено дослідження гідрогеологічного стану регіону на предмет виявлення зв’язку варіацій параметрів метеорологічного та гідрогеологічного стану довкілля зі сейсмотектонічними процесами в регіоні за 2014–2016 роки.

Посилання

1. Ігнатишин В. Геофізичні та сейсмологічні дослідження в центральній частині Закарпаття. (За результатами режимних спостережень на РГС «Тросник», ПДС «Королеве», РГС «Берегове») / В. Ігнатишин, Д. Малицький // Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах: матеріали наукової конференції-семінару, присвяченої 80-річчю з дня народження
Тараса Зиновійовича Вербицького (29-30 травня 2012 р). – С. 58–64.
2. Ігнатишин В.В. Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати / В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький // Геодинаміка. – № 2(15). – 2013. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 154–156.
3. Ігнатишин В.В. Геодинамічні процеси та просторово-часовий розподіл сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину / В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький, Ю.Т. Вербицький / Сейсмотектонічні та геофізичні спостереження в сейсмоактивних регіонах: матеріали наукової конференції-семінару присвяченої пам’яті Т.З.Вербицького (3–5 червня 2014 р.) – Львів: В-во «СПОЛОМ», 2014. – С. 63–70.
4. Ігнатишин В.В. Динаміка сучасних рухів земної кори та сейсмотектонічний стан зони Оашського глибинного розлому / В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький, М.Б. Ігнатишин // Сейсмотектонічні та геофізичні спостереження в сейсмоактивних регіонах: матеріали наукової конференції-семінару, присвяченої пам’яті Т.З.Вербицького (3–5 червня 2014 р.) – Львів: В-во «СПОЛОМ»,
2014. – С. 56–62.
5. Ігнатишин В.В. Геодинамiчний та сейсмiчний стани Карпатського регiону / В.В. Ігнатишин, В.В. Ігнатишин (мол.) // Мiжнародна наукова конференція. Астрономiчна школа молодих вчених Україна, Київ (26–27 травня 2016 р.). Програма i
тези доповідей. – С. 49–50.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
127-134
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ