ДО ПРОБЛЕМИ ОСНОВНОГО ПОНЯТТЯ ГЕОГРАФІЇ

  • Ю.О. Кисельов
Ключові слова: ландшафт, основне поняття науки, земна поверхня, геокосм, універсальність

Анотація

Висвітлено питання основного поняття в науці. Наголошено на труднощах, що виникали з визначенням основного поняття в історії географії. Обґрунтовано значення поняття «ландшафт» як основного в географії. Зауважено, що категорія ландшафту є однаково властивою природничій і суспільній географії.

Посилання

1. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту : в 2 т. / М.Д. Гродзинський. – К., 2005–2005. – Т. 2. – 2005. – 400 с.
2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физикогеографическое районирование / А.Г. Исаченко. – М. : Высшая школа, 1991. – 366 с.
3. Ковалёв А.П. Ландшафт сам по себе и для нас / А.П. Ковалёв. – Х. : Бурун книга, 2009. – 930 с.
4. Мельник А.В. Екологічне ландшафтознавство / А.В. Мельник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1997. – 230 с.
5. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты / Ф.Н. Мильков. – М. : Мысль, 1973. – 222 с.
6. Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.
7. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства : [монографія] / В.М. Пащенко. – К., 1999. – 284 с.
8. Пащенко В.М. Землезнання. Методологія природничо-географічних наук / В.М. Пащенко. –
К., 2000. – 320 с.
9. Петлін В.М. Синергетика ландшафту / В.М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка,
2005. – 205 с.
10. Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / В.М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка,
2006. – 357 с.
11. Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства / В.М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 351 с.
12. Петлін В.М. Стратегія ландшафту / В.М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 288 с
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
135-137
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ