КЛАСИФІКАЦЇЯ БІОТОПІВ ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕНЬ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

  • І.В. Луцкіна
Ключові слова: біотоп, класифікація, ландшафтний заказник «Лесовий каньйон», лесові відслонення, Європейська природнича інформаційна система

Анотація

У процесі написання статті було розглянуто необхідність інтеграції у національну природо- охоронну практику відомих у Європі класифікаційних підходів та методів визначення біотопів, запровадження методичних та наукових принципів Директиви про оселища з метою збереження біотичного різноманіття. Було розкрито суть поняття «біотоп» як основної класифікаційної одиниці. Стаття, зокрема, присвячена дослідженню природних умов запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий каньйон», (Херсонська область, Україна), який за своєю біологічною, геологічною, ландшафтною та рекреаційною цінністю є перспективним для збереження, але зараз не входить до природно-заповідного фонду України. Результат роботи – розроблена класифікація біотопів запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий каньйон» відповідно до побудови ієрархічної класифікації EUNIS, з дотриманням її кодів. У процесі роботи було визначено п’ять
класів біотопів першого порядку та, враховуючи специфіку біотопів півдня України, запропоновано додати до EUNIS два підкласи нижчого порядку. На використаний у роботі підхід до класифікації біотопів доцільно спиратися під час вивчення будь-яких природних об’єктів з метою визначення їхньої ландшафтної, флористичної та фауністичної цінності та з подальшою перспективою включення цих територій до Національної та Європейської екологічних мереж.

Посилання

1. Аліфанов А.Ф. Геологические памятники Херсонщины / А.Ф. Аліфанов. – Херсон: Айлайт. – 88 с.
2. Давидов О.В. Морфогенетичний аналіз території Станіславського геологічного пам’ятника / О.В. Давидов, С.В. Сімченко. // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015р., Херсон) / за ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової. – Херсон: ПП Вишемирский. – 2015. – С. 145–149.
3. Дідух Я.П. Біотопи гірського Криму / Я.П. Дідух, Н.А. Мала, Т.В. Пашкевич. – К. : ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 с.
4. European Nature Information System // 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eunis.eea.europa.eu/.
5. Ходосовцев О.Є. Нові синтаксони лишайникових угруповань з лесових відслонень півдня України / О.Є. Ходосовцев.// Чорноморськ. ботанічний журнал. – № 11(3). – С. 317–326.
6. Мойсієнко І.І. Анотований список судинних рослин запроектованого ландшафтного заказника «Лесовий Каньон» / І.І. Мойсієнко. // Чорноморськ. ботанічний журнал. – № 3(1). – С. 77–84.
7. Зінгстра Г. Рекомендації щодо впровадження в Україні Директиви про оселища Європейського союзу: стратегічний план дій (2012–2020) / Г. Зінгстра, В. Костюшин, Б. Проць, О. Кагало, Л. Мочарська. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 60 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
138-142
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ