ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ОЗЕРА ВЕЖИЦЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ)

  • В.О. Мартинюк
Ключові слова: ландшафт, озерно-басейнова система, природний аквальний комплекс, аквафація, урочище (акваурочище), водозбір

Анотація

За результатами польових ландшафтно-лімнологічних досліджень і картометричного аналізу обґрунтовуються морфометричні та гідрологічні параметри басейнової системи озера Вежицьке. Наведено еколого-геохімічні показники водойми, представлено картосхеми ландшафтної структури природно-аквального комплексу озера Вежицьке та його водозбору. Здійснено ландшафтометричну оцінку геокомплексів озерно-басейнової системи. Запропоновано основні шляхи раціонального використання й охорони басейнової системи озера Вежицьке.

Посилання

1. Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство / В.М. Петлін. – Львів : Вид-й центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 357 с.
2. Петлін В.М. Конструктивна географія / В.М. Петлін. – Львів : Вид-й центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 544 с.
3. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / А.В. Мельник. – Львів : Літопис, 1997. – 229 с.
4. Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів : [навч. посібник] / Л.Л. Малишева. – К. : Либідь, 2000. – 472 с.
5. Diatta J. Geochemical evaluation of bottom sediments from two polymicticlakes of central-west
Poland / Jean Diatta, Agnieszka Ławniczak, Waldemar Spychalski, Jan Kryszak, Adam Choiński, Iryna
Koralewska, Mieczysław Grzelak, Magdalena Janysze // Fresenius Environ mental Bulletin. – 2014. – Vol. 23. – № 9. – Р. 2100–2106.
6. Paliulis D. Assessment of Lake Bottom Sediment Pollution by Lead and Cadmium / Dainius Paliulis // Pol. J. Environ. Stud. – 2014. – Vol. 23. – №. 4. – Р. 1273–1279.
7. Kovalchuk I.P. Methodology and experience of landscape-limnological research into lakebasin systems of Ukraine / I.P. Kovalchuk, V.A. Martyniuk // Geography and Natural Resources. – 2015. – Vol. 36. – Issue 3. – PP. 305–312.DOI:10.1134/S1875372815030117
8. Мартинюк В.О. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) / В.О. Мартинюк, О.В. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – 2013. – № 6(255). – С. 30–38.
9. Мартинюк В.О. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера
Чорне (гідрологічний заказник «Дібрівський») / В.О. Мартинюк // Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія «Географія». – 2017. – № 1(42). – С. 150–158.
10. Мартинюк В.О. Ландшафтна структура водозбору озера Вежицьке (Волинське Полісся) //
Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, наукова конференція (Львів, 2013 р.). Мат.-ли наук. конф. (12–15 вересня 2013 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2013. – С. 50–52.
11. Мартинюк В.О. Ландшафтно-геохімічні особливості озера Вежицьке (Волинське Полісся) / В.О. Мартинюк // Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення : Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. інтернетконф. (м. Рівне, 20–22 жовтня 2016 р.) / Редкол. : проф. Д.В. Лико (голов. ред.) та ін. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 55–61.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
151-158
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ