СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛЯ ВІДКЛАДЕНЬ ОЖЕЛЕДІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЗИМОВІ МІСЯЦІ 2001–2015 РР. ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ У ЙОГО ПРОСТОРОВИХ ЗМІНАХ ВІДНОСНО КЛІМАТОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТНОЇ НОРМИ 1961–1990 РР.

  • С.І. Пясецька
  • Н.П. Гребенюк
  • О.А. Щеглов
Ключові слова: відкладення ожеледі, осередки відкладень ожеледі, додатні та від’ємні відхилення, тенденції в розповсюдженні відкладень ожеледі по території України

Анотація

Проаналізовано сучасний стан поля відкладень ожеледі на території України (за даними стан- дартного ожеледного станка) у місяці їх найбільшого розповсюдження за період 2001–2015 рр. Для кожної області та регіону виявлено осередки їх максимального прояву та встановлено центри цих осередків. Встановлено тенденції в характері розповсюдження випадків відкладень ожеледі на сучасному етапі змін клімату відносно стандартної кліматологічної норми 1961–1990 рр.

Посилання

1. Климат Украины / под ред. Г.Ф. Прихотько, А.В. Ткаченко, В.Н. Бабиченко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1967. – 413 с.
2. Клімат України / за ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К. : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
3. Природа Украинской ССР. Климат / под ред. К.Т. Логвинова, М.И. Щербаня. – К. : Наукова думка, 1984. – 231 с.
4. Раевский А.Н. Влияние рельефа на распределение гололедно-изморозевых отложений / А.Н. Раевский // Труды ОГМИ. – 1961. – Вып. XXIII. – С. 3–10.
5. Раевский А.Н. О распределении гололеда на территории Украины / А.Н. Раевский // Труды УкрНИГМИ. – 1961. – Вып. 29. – С. 50–62.
6. Руденко Л.Г. Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні / Л.Г. Руденко, А.І. Борковська, С.О. Западнюк, К.А. Поливач // Український географічний журнал. – 2015. – № 5. – С. 50–58.
7. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986–2005 рр.) / за ред. В.М. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко. – К. : Вид-во Ніка-Центр, 2006. – 311 с.
8. Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату / О.Г. Шевченко // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 4(76). – С. 112–120.
9. IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. / S. Solomon, D. Qin, M. Manning et al. (eds.). – Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2007.
10. IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY USA, 2012. – 582 pp.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
163-172
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ