ЧАСОВІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ АЗОТУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ М. ОДЕСА

  • І.Д. Лоєва
  • В.В. Снісаренко
Ключові слова: діоксид азоту, забруднення атмосфери, амплітудно-частотні характеристики, детермінований ряд

Анотація

Дослідження присвячено оцінці детермінованої компоненти часових рядів концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі міста Одеса. В якості вихідної інформації використовувалися дані, отримані на мережі стаціонарних постів вимірювання рівня забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками на протязі 2006–2015 років.

Посилання

1. Лоєва І.Д. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря великого міста: методи аналізу, прогнозу, регулювання: [монографія] / І.Д. Лоєва, О.Г. Владимирова, В.А. Верлан. – Одеса: Екологія, 2010. – 224 с.
2. Чугай А.В. Аналіз забрудненості атмосферного повітря м. Одеса / А.В. Чугай, Ю.О. Котельнікова // Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні. Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2011. – С. 286–291.
3. Шинкевич Н.Г. Вопросы загрязнения воздушного бассейна г. Одессы / Н.Г. Шинкевич, К.Э. Шурда // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 5–10.
4. Шевченко О.Г. Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. – 2015.– № 16. – С. 6–16.
5. Кіптенко Є.М. Аналіз забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та його прогнозування в промислових містах України / Є.М. Кіптенко, М.П. Баштаннік, Т.В. Козленко, Н.С. Жемера, Л.М. Онос, Н.О. Трачук // Актуальні проблеми дослідження довкілля: Міжнародна науково-практична конференція. – Суми, 2015. – Т. 2 – С. 50–54.
6. Школьний Є.П. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації / Є. П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова. – К. : Міносвіти України, 1999. – 600 с.
7. Серебрянников И.Г. Выявление скрытых периодичностей / И.Г. Серебрянников, А.А. Первозванский. – Киев : Наука, 1965. – 241 с.
8. Исследовать особенности загрязнения вредными примесями воздушного бассейна г. Одессы и разработать методику прогноза уровня загрязнения атмосферы: Отчет о НИР (заключительный) / Одесский гидрометеорологический институт, № ГР 01860030033; инв. № 02910021577. – Одесса, 19990. – 164 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
173-178
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ