ТЕНДЕНЦІЇ ТУРИЗМУ ТА ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

  • Ж.І. Бучко
Ключові слова: транскордонний туризм, транскордонна співпраця, регіональна стратегія розвитку, стратегічна ціль, операційна ціль, єврорегіон

Анотація

Проаналізовано тенденції в розвитку туризму і транскордонної співпраці в галузі туризму, викладені в Державній та регіональних стратегіях економічного розвитку України до 2020 року. Представлено й розкрито напрямки розвитку внутрішнього та транскордонного туризму в п’ятнадцяти адміністративних областях  відповідно до прийнятих регіональних стратегій розвитку.

Посилання

1. Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграції України / Ж.І. Бучко // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. університет. – 2015. – Вип. 744-745: Географія. – С. 109–111.
2. Бучко Ж. Транскордонні географічні структури у формуванні туристичного регіону Буковини / Ж. Бучко // Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць : у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016 – Т. ІІ. – С. 45–47.
3. Біль М. Транскордонне співробітництво регіонів України в галузі туризму: сучасний стан та основні напрямки розвитку / М. Біль // Демократичне врядування: Науковий вісник. – 2008. – Вип. 2. – С. 21–24.
4. Василиха Н.В. Розвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва / Н.В. Василиха // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. – Вип. 3. – С. 160–165.
5. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doz.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/27596/strategija2020.pdf.
6. Зеленко О.О. Роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України / О.О. Зеленко // Часопис економічних реформ. – 2013. – № 3(11). – С. 148–155.
7. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: [монографія] / Н. Мікула. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
8. Мікула Н. Національна доповідь «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні» ( Основні положення проекту) / Н. Мікула, В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 7–19.
9. Про транскордонне співробітництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 45. – Ст. 499 (зі змінами, внесеними згідно із законами № 1833–VI (1833-17) від 21.01.2010 р., ВВР. – 2010. – № 12. – Ст. 116
; № 5463–VI (5463-17) від 16.10.2012 р. – ВВР. – 2014. – № 4. – Ст. 61).
10. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B7gdIvs2BgzrSHFwRXJHQUtRZGc/view.
11. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/02/Strategiya-Vinnichchini-2020.pdf.
12. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://voladm.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/strategiya_do_2020_zatv.rar.
13. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dn.gov.ua/wp-content/uploads/3_Strategiya-2020.pdf.
14. Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy-zt.gov.ua/files/Strateg/strategia2020.pdf.
15. Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/05/Strategiya.pdf.
16. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.if.gov.ua/files/SP_IF_oblast_4.pdf.
17. Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surdp.eu/uploads/files/Kyivska_RDS_FINAL_UA.pdf.
18. Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategy_ukr_20-07-2017.pdf.
19. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shag.com.ua/proekt-strategiya-rozvitku-levivsekoyi-oblasti-naperiod-do-20.html.
20. Стратегія розвитку Рівненської області до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://surdp.eu/uploads/files/Rivnenska_RDS_FINAL_UA.pdf.
21. Стратегія розвитку Сумської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surdp.eu/uploads/files/Sumska_RDS_FINAL_UA_not_approved.pdf.
22. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advblog.net/wp-content/uploads/2016/03/Стратегія-розвитку-Харківської-області-на-період-до-2020-року.pdf.
23. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukoda.gov.ua/sites/default/files/doc/PDF/proekt_strategiyi_rozvitku_oblasti_2020.pdf.
24. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/03/docs/STR_2020_1.pdf.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
179-184
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ