В’ЇЗНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ ТА ІНОЗЕМНА ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ (АТРАКТИВНІСТЬ)

  • О.Д. Король
Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзні туристичні потоки, туристичні прибуття, доходи від іноземного туризму, іноземна туристична привабливість

Анотація

На статистичній базі Всесвітнього банку та за методологією Всесвітньої туристичної органі- зації, з використанням методів математичної статистики, досліджені іноземні (в’їзні) туристичні потоки для визначення привабливості для іноземних туристів тієї чи іншої країни, незалежно від її розміру. Зокрема, запропонований індекс ІТА, який дозволяє оцінити іноземну (в’їзну) туристичну привабливість (атрактивність) різних за масштабом дестинацій. Аналіз країн за таким індексом показав, що найбільшу іноземну туристичну привабливість мали мікродержави-мегаполіси, висока атрактивність спостерігалася в країнах старої Європи, за винятком скандинавських. Найпривабливішими з-поміж них виявилися Нідерланди, Великобританія та середземноморські дестинації. Трохи менший індекс ІТА мали решта європейських країн і тропічні острови. Найменша іноземна туристична привабливість в Європейському регіоні була в Скандинавії,
а у світі – у Південній Америці, у бідних країнах Азії й Африки. У підсумку було встановлено, що на іноземну туристичну привабливість тієї чи іншої країни можуть впливати такі чинники: рівень соціально-економічного розвиту; кліматичні умови з морськими акваторіями; транспортно-географічне положення щодо регіонів, які генерують закордонні туристичні потоки.

Посилання

1. Александрова А.Ю. Международный туризм : [учебник для студентов высших учебных заведений] / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 470 с.
2. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : [навч. посiбник] / А.М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.
3. Король О.Д. Міжнародний туризм : методика і матеріали статистичних досліджень / О.Д. Король, Т.Д. Скутар – Чернівці : Рута, 2008. – 64 с.
4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг : [навч. посiбник] / О.О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпрес, 2003. – 436 с.
5. International tourist arrivals & International tourism : UNWTO Tourism Highlights, 2001–2016 Editions receipts [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://mkt.unwto.org/publications.
6. International tourism, number of arrivals & International tourism, receipts (current US$) : World Bank Open Data [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org.
7. OECD Tourism Trends and Policies 2010 : OECD Publishing, 2010 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=UC7WAgAAQBAJ.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
192-202
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ