ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Ю.Ю. Онойко
Ключові слова: сільський туризм, проблеми та перспективи розвитку туризму, зелена садиба, сталий розвиток сільських територій, Кіровоградська область

Анотація

У статті проаналізовані передумови розвитку сільського туризму в межах Кіровоградської області, розкриті концептуальні та регіонально-прикладні проблеми, які стримують розвиток даного напрямку туристської діяльності, визначені ефективні шляхи їх вирішення на регіональному та загальнодержавному рівнях.

Посилання

1. Геродот. Історії в дев'яти книгах / Геродот; пер. з давньогрец. А. Білецького. – К.: Наукова думка, 1993. – 576 с.
2. Кудла Н.Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності / Н.Є. Кудла. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 152 с.
3. Онойко Ю.Ю. Організаційно-територіальна структура, проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму на теренах Кіровоградської області / Ю.Ю. Онойко, В.С. Кролік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти». – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 235-238.
4. Онойко Ю.Ю. Сільський туризм: сутність, проблеми розвитку на теренах Кіровоградської області та шляхи їх вирішення / Ю.Ю. Онойко, В.С. Кролік // Обласна науково-практична конференція «Природничо-наукові дослідження Кіровоградської області: музеєзнавчі аспекти». – Кропивницький, 2017. – С. 105-113.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
221-225
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ