СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВОВІ В АВСТРІЙСЬКИЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКИЙ ПЕРІОДИ (1772–1918 РР.)

  • І.Г. Пандяк
Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура гостинності, типи закладів розміщення, готелі, прибуткові будинки, заїжджі двори, корчми

Анотація

Досліджено історію становлення й основні риси розвитку готельного господарства міста Львова упродовж Австрійського й Австро-Угорського періодів (1772–1918 рр.). Виокремлено основні чинники формування закладів гостинності, охарактеризовано типи закладів розміщення, розвиток послуг, якості обслуговування в готелях упродовж досліджуваного історичного періоду.

Посилання

1. Клапчук В.М. Готелі Східної Галичини міжвоєнного періоду / В.М. Клапчук, М.В. Клапчук /
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку» (25–27 березня 2015 р.) – К. : НУХТ, 2015. – С. 13–14.
2. Лінда С.М. Житлове будівництво Львова у другій половині ХІХ ст. / С.М. Лінда – Львів : Записки наук. тов. імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 126–153. (Праці Комісії архітектури та містобудування; Т. ССХLІ).
3. Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : [підручник] / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
4. Мельник Б.В. Вулицями старовинного Львова / Б.В. Мельник. – Львів : Світ, 2002. – 252 с.
5. Сільник О.І. Архітектура львівського житла, збудованого в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О.І. Сільник // Вісник ЛДАУ. Серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво». – 2004. – № 5. – С. 254–258.
6. Скібіцька Т.В. Прибутковий будинок як провідний архітектурний тип у забудові міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Т.В. Скібіцька – К. : Теорія та історія архітектури, 1995. – С. 105–117.
7. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : [навч. посіб.] / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с.
8. Устименко Л.М. Історія туризму : [навчальний посібник] / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. – К. : Альтерпрес, 2005. – 320 с.
9. Lwow. Ilustrowany przewodnik / за ред. Ю.О. Бірюльова. – Львів : Центр Європи ; Wroclaw : VIA-NOVA, 2001. – 320 с.
10. Mikulski S. Wielka Księga Adresowa Kr. St. miasta Lwowa / S. Mikulski. – Krakӓw : Rocznik VII, 1912. – 524 s.
11. Sonnenscheina M. Skorowidz adresowy Kr. St. miasta Lwowa / M. Sonnenscheina. – Krakӓw : Rocznik II, 1926. – 362 s.
12. Sonnenscheina M. Skorowidz adresowy Kr. St. miasta Lwowa / M. Sonnenscheina. – Krakӓw : Rocznik VI, 1930. – 324 s.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
226-231
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ