ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБОТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

  • І.Г. Смирнов
Ключові слова: урботуризм, логістика, зворотна логістика, туристичне споживання, міські відходи, рециркуляція

Анотація

У статті розкрито сутність і практичне застосування логістичної концепції сталого розвитку міського, або урботуризму на прикладі Києва та Львова, які сьогодні відрізняються найбільшою кількістю туристів серед міст України. Виділено та розкрито структуру й основні складники концепції, звернуто увагу на її географічні й екологічні аспекти, зокрема, на проблему накопичення та перероблення міських відходів з урахуванням туристичного споживання та її вирішення на підставі зворотної логістики.

Посилання

1. Hartmut L. Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie / L. Hartmut. – Munchen : Braunschweig, 1997. – 125 p.
2. Neuenfeldt H., Rose O. Stadt tourismus als Wirtschafts faktorin Aachen [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.geogr.uni–goettingen.de.
3. Kluck D., Koester Ch. Stadt tourismus in Barcelona und Madrid unter besonderer Berűcksichtigungder Deutschen Reisenden / D. Kluck, Ch. Koester [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://Kups.ub.uni-koeln.de.
4. Dictionary of Trаvel / Ed.S. Medlik // Tourism and Hospitality. – London : Butterworth-Henemann Ltd., 1993. – P. 43.
5. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality / Ed.S. Medlik. – London : Butterworth-Heinemann, 1993. – P. 43.
6. Нешков М. Въедение в туризма / М. Нешков, С. Ракаджийська, Т. Дъбева и др. – Варна : Наука и икономика, 2007. – 299 с.
7. Ashworth G. Urban tourism research : recent progress and current paradoxes / G. Ashworth, S.J. Page // Tourism Management. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.coris.uniromal.it/sites/.../14.25.20_ Urban tourism.
8. Berg L. Urban tourism : performance and strategies in 8 European cities / L. Berg, J. Borg, J. Meer // European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University. – Rotterdam, 1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cabdirect.org.
9. Дуцяк І. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму / І. Дуцяк, А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/13-2015/33.pdf.
10. Смирнов І. Брендинг міста у туризмі : концептуальні підходи / І. Смирнов // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «П’ятнадцяті економіко-правові дискусії/21-11-2016/» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680.
11. Гаталяк О. Теоретичні підходи до визначення поняття туризму в містах / О. Гаталяк, Н. Ганич // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід : Матеріали ХІ наук. конф. з міжн. участю. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 50–55.
12. Смирнов І. Маркетинг у туризмі : [навч. пос.] / І. Смирнов. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 251 с.
13. Ми їх втрачаємо : історичні будинки Києва, які можуть знести в будь-який момент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://styler.rbc.ua.
14. Кириченко Л. Старинный Киев рушится на глазах / Л. Кириченко // Сегодня. – 2017. – 30 августа. – С. 14.
15. Доротич М. Поляки візьмуться за львівську Полтву? / М. Доротич. – Високий замок. – 2017. – 14–20 вересня. – С. 10.
16. Куць Р. Європейський банк дає Львову грошу на новий транспорт, сміттєпереробний завод і заходи з безпеки руху / Р. Куць. – Високий замок. – 2017. – 28 вересня – 4 жовтня. – С. 12.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
232-240
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ