ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛЮБЕШІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Н.В. Чир
  • Р.Є. Качаровський
Ключові слова: туристична привабливість, природно-рекреаційний потенціал, істори- кокультурна спадщина, туристична інфраструктура, Любешівський район, Волинська область

Анотація

Досліджено питання туристичної привабливості Любешівського району Волинської області. Здійснено системний аналіз наявного природно-рекреаційного потенціалу та історико-культурної спадщини, сучасного стану розвитку туристичної інфраструктури за окремими підсистемами: заклади розміщення, харчування, дозвілля та побутового обслуговування, транспортної інфраструктури, звʼязку та інформаційного забезпечення. Визначено основні проблеми структурних елементів туристичної інфраструктури, запропоновано першочергові заходи щодо їх модернізації та підвищення туристичної привабливості регіону в цілому.

Посилання

1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф.В. Зузук. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
2. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
3. Ільїн Л.В. Рекреаційні оцінювання природного потенціалу водойм Українського Полісся / Л.В. Ільїн, Д.І. Каліновський, О.В. Ільїна // Географія та туризм : наук. зб. – 2010. – Вип. 9. – С. 65–70.
4. Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь – туристам») / Зоя Карпюк, Роман Качаровський, Олена Антипюк, Леся Колошко // Матеріали IX Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» :
зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 23–27.
5. Карпюк З.К. Туристська привабливість Локачинського району Волинської області / З.К. Карпюк, Р.Є. Качаровський, О.В. Антипюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації»: зб. наук. пр. – Ужгород, 2017. – С. 29.
6. Мельнійчук М.М. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Любешівського району Волинської області / М.М. Мельнійчук, Ю.В. Пасевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream.
7. Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. – 164 с.
8. Черчик Л.М. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1 / Л.М. Черчик, О.В. Міщенко, І.В. Єрко. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 128 с.
9. Чир Н.В. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області / Н.В. Чир, Р.Є. Качаровський // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації» : зб. наук. пр. – Кіровоград, 2016. – С. 339–347.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
241-247
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ