ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

  • В.В. Яворська
  • К.В. Коломієць
  • В.А. Сич
Ключові слова: туристична інфраструктура, міжнародні транспортні коридори, туристично-інформаційні центри, регіон Українського Причорномор’я

Анотація

У статті розглядається сучасний стан транспортної інфраструктури регіону Українського При- чорномор’я як складової частини його туристичного потенціалу. Охарактеризовано основні міжнародні транспортні магістралі, які проходять у регіоні. Визначено, що Приморська смуга, в якій зосереджені основні туристичні об’єкти, знаходиться в зоні економічного тяжіння міжнародного автомобільного транспортного коридору країн організації Чорноморського економічного співтовариства, а отже, має величезний потенціал для розвитку міжнародного туризму.

Посилання

1. Карась О.С. Сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України в контексті розбудови туристичної інфраструктури / О.С. Карась // Схід. – 2012 – № 6 – С. 38–43.
2. Національний атлас України / Під ред. Руденка Л.Г. – Київ : Картографія, 2003 р. – 440 с.
3. Нефедова Н.Є. Транспортно-логістичні мережі та системи : навчальний посібник / Н.Є. Нефедова ; наук. ред.: О.Г. Топчієв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2014 . – 159 с.
4. Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017–2020 рр.
5. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В.С.Куйбіда, Ю.М.Білоконь. – К. : Логос, 2009. – 108 с.
6. Транспорт і зв’язок України. Статистичний збірник, 2016 р. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Туристична діяльність в Україні в 2016 р. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. Київ, 2017 р. – 76 с.
8. Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос ; за ред. Д.М. Стеченка. – К. : Знання, 2012. – 455 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
248-253
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ