СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Л.М. Богадьорова
Ключові слова: сільське господарство, фермерські господарства, господарства населення, сільськогосподарські підприємства, рослинництво, тваринництво

Анотація

У статті розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку та функціонування сільського господарства України. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку різноукладних типів господарств у сільськогосподарському виробництві. Виявлені позитивні тенденції розвитку у галузях сільського господарства.

Посилання

1. Богадьорова Л.М. Становлення та функціонування сільського господарства Південного регіону України (на прикладі Херсонської області). Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, межвузовский центр «Крым». № 167. 2009 С. 28–30.
2. Заячук М.Д. Геопросторова організація фермерського укладу України: монографія. Чернівці: Букрек, 2015. 520 с.
3. Мохненко А.С. Методологічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві. Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2008. № 56. С. 208 – 217.
4. Саркісов А. Особливості розвитку різних форм господарювання в АПК Херсонської області. Часопис соціально-економічної географії. 2009. С. 188–193.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
9-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ