ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У М. ЛЬВОВІ

  • І.О. Бухта
Ключові слова: тверді побутові відходи, полігон, соціологічне опитування, важкі метали

Анотація

У статті простежено динаміку утворення відходів у м. Львові, з’ясовано зміну їх морфологічного складу, вивчено функціональність міського полігону твердих побутових відходів, проаналізовано відібрані проби ґрунту у місцях розміщення відходів, з’ясовано поведінку людей у галузі поводження з відходами на основі даних соціологічного опитування.

Посилання

1. Вепренцев И.В. Европейский поход к отходам. Твердые бытовые отходы: Науч.-практ. журн. 2006. № 10. С. 34-36.
2. Гуцайлюк З.В. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації. Бухгалтерський
облік та аудит. 2004. № 3. С. 9-12.
3. Звітні матеріали по Львівському полігону ТПВ. МПК «Збиранка», 2004.
4. Компанія Egis презентувала депутатам Львівської міськради план заходів вирішення проблеми з ТПВ. URL: https://zaxid.net/kompaniya_egiz_prezentuvala_deputatam_lvivskoyi_miskradi_plan_zahodiv_virishennya_problemi_z_tpv_n1424576.
5. Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова. URL: https://www8.city-аdm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/90D7918C562FD4EDC225811D0045FBBF?OpenDocument.
6. Комплексна програма «Мінімізації впливу на навколишнє середовище Львівського полігону твердих побутових відходів з метою впровадження терміну його експлуатації та перетворення в екологічно безпечний об’єкт». Розробники: ТзОВ «Гафса» (м. Стрий), ТзОВ «Сенс» (м. Львів), ЖКГ м. Львів. Львів-Стрий, 2005.
7. Концепція створення додаткових виробничих площ на існуючому Львівському сміттєзвалищі за рахунок рекультивації гудронакопичувачів. НАН України, НАК «Нафтогаз України», інститут геології і геохімії горючих копалин, науково-виробнича фірма «Сенс». – Львів, 2002.
8. Механізми державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами. URL: http://nuczu.edu.ua/img/articles/1599/dis_Olenychenko.pdf
9. Міщенко В.С. Шляхи підвищення використання вторинних ресурсів. Продуктивні сили України. 2009. № 1. С. 31 -32.
10. Мороз О., Свентух А., Свентух О. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. 110 с.
11. Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 роки: Ухвала №4132 Львівської міської ради від 18.12.2014 р.
12. Фондові матеріали Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області.
13. Фондові матеріали Державної екологічної інспекції у Львівській області.
14. Фондові матеріали Львівської міської ради.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
13-20
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ