ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • В.С. Грицку
Ключові слова: туристична діяльність, інформація, реклама, забезпечення, транскордонний регіон, територіальне планування, управління, підвищення, ефективність, перспективи

Анотація

У процесі написання статті проаналізована необхідність застосування сучасного інформаційно-рекламного забезпечення для підвищення ефективності туристичної діяльності у транскордонних регіонах, встановленні основні шляхи та засоби її удосконалення і сталого розвитку. Дані рекомендації щодо покращення розвитку туристичної діяльності на основі застосування інформації та реклами.

Посилання

1. Грицку-Андрієш Ю.П., Мармуль Л.О. Соціально-економічні засади організації та розвитку сільського туризму в Україні. Бізнес-навігатор, 2010, вип. 22. Херсон: Айлант, 2011. С. 5-13.
2. Бабарицька В.К., Малиновсъка О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2004. 288 с.
3. Дурович А.П. Реклама в туризме. Минск: Новое знание, 2008. 222 с.
4. Кириллов А.Т., Маслова Е.В. Реклама в туризме: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лекс Стар, 2002. 112 с.
5. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навчальний посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. 344 с.
6. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2003. 104 с.
7. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 424 с.
8. Организация туризма: учебное пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др. Минск: Новое знание, 2003. 632 с.
Опубліковано
2018-05-17
Сторінки
46-50
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ